Svjetleći kućni broj sa foto senzorom

Elektroničari uglavnom imaju probleme sa ukućanima zbog nereda koji prave sa svojom opremom i alatom. Evo jedne...

Continue Reading

LED fleš sa 24 diode – alarmno svijetlo

U okviru ovog projekta obrađen je veoma zanimljiv i koristan i jeftin uređaj. Radi se o fleš svjetlećem...

Continue Reading

Foto rele 1000W

U ovom dijelu dati su podaci za izradu veoma korisnog uređaja-foto relea koji se može koristiti za paljenje...

Continue Reading

Foto prekidač

Ovaj projekta predstavlja veoma jeftin i koristan uređaj koji može poslužiti za automatsko paljenje dvorišne...

Continue Reading

Automatska kontrola ventilatora

AUTOMATIC FAN CONTROLLER Za elektroničare koji se bave izradom uređaja kod kojih se koriste elementi sa većom...

Continue Reading

IR switch 220V

Ovaj projekta predstavlja modifikovanu verziju infracrvenog prekidača sa PIC mikrokontrolerom 12F625. Uređaj je...

Continue Reading

PIC multi-programator

Mikrokontroleri su postali svakodnevnica u realizaciji elektroničkih aplikacija. Prvi problem na koji elektroničari...

Continue Reading

Dvokanalni IR switch

U okviru ovog projekta obrađen je dvokanalni IR prekidač. Orginalan projekat objavljen je na linku. Mi smo...

Continue Reading

AVR doktor

AVR doctor je veoma koristan i zanimljiv projekt za elektroničare koji se bave programiranjem i konstrukcijom...

Continue Reading

Digitalna lemna stanica

U okviru ovog projekta obrađena digitalna lemna stanica sa popularnim mikrokontrolerom ATMEGA 8. Projekat je...

Continue Reading

Featured Posts