ANTENNA SWITCH REMOTE 4 POSITIONS BY 4O6DK

Iako sam dugo vremena bio nepovjerljiv kada je u pitanju korišćenje običnih releja za antenske svičere, kada sam vidio kako to dobro radi kod mog kolege YU2ZZ, odlučio sam se da za svoje potrebe uradim jednu varijantu svičera za četiri antene. Ovaj svičer se odlično pokazao u radu na HF području (dobra izolacija) te ga  toplo preporučujem kolegama radio-amaterima.

KESATNET 2020 SR

Prilikom raalizacije, imao sam na raspolaganju releje JW2SN sa 5A po kontaktu. U paralili se dobija 10A. Za rad sa većim snagama  HF predajnika, preporučio bih da se koriste releji sa kontaktima od 8 ili 16A.

Za napajanje releja koristi se malo napajanje (svega 1oo mA) u komandnoj kutiji. Napon je namjerno postavljen na 15VDC da bi se kompenzovali gubici u CAT-5 kablu jer su prečnici provodnika 0,25mm. Poslije završne mobtaže i određivanja konačne dužine UTP kabla, ukoliko utvrdite da je DC napon veliki, umjesto stabilizacije 7815 može se staviti 7812 i sa postavljanjem dioda između srednjeg izvoda i mase može se dobiti napon 12,8. 13,6 itd.

Štampana ploča i antenske utičnice svičera, montirani su u aluminijsko kućište koje se povezuje sa glavnim uzemljenjem antena. Kada je komandna kutija isključena, svi ”vrući” krajevi antena su uzemljeni. Na aktivnim  provodnicima  u UTP CAT-5 kablu postavljeni su varistori. Ipak, kod atmosferskih pražnjenja ili dužeg napuštanja prostorije PPS-a, OBAVEZNO IZVADITI DOVODNI ANTENSKI KABAL IZ ANTENSKE UTIČNICE NA SVIČERU. Takođe, obavezno izvaditi i UTP kabal iz komandne kutije.

ANTENNA_SWICH_BY_4O6DK_photo01

ANTENNA_SWICH_BY_4O6DK_photo02

ANTENNA_SWICH_BY_4O6DK_photo03

Električnu šemu u PDF formatu možete preuzeti ovdje.

PCB za svičer i daljinsku komandu  možete preuzeti ovdje.

QSL_cards_4O6DK

Comments are closed.

Featured Posts