PCB UWB ANTENNA 800 MHz – 6GHz

Za konstruktore antena iz SHF područja, evo jedne dobre male antene koja sa svojih 6dB pojačanja, može da ima više primjena. Može se koristiti za fiksne video ili data  linkove, kao antena za radio skenere ili kao antena za mjerenje jačine RF  signala u području: 800  mHz do 6GHz. Zbog specifičnog opsega, ova antena sa odgovarajućim SHF predajnikom može se koristiti za prizemljivanje ”neposlušnih” dronova do 80m visine.

Antena je urađena na dvoslojnom FR II vitroplastu sa debljinom bakra 70um. Debljina dvoslojnog vitroplasta je 1.6mm. Poslije štampe, lemljenja SMA konektora i završne mehaničke obade, antena je postavljena između dva komada pleksiglasa debljine 2mm. Spajanje ovih pleksi obloga sa antenskom pločom, izvedeno je sa plastičnim zavrtnjima prečnika 3mm koji koriste elektroničari za pričvršćenje snažnih tranzistora na hladnjake. Pričvršćenje se vrši u 4 tačke. Napojni koaksijalni kabal, pričvršćuje se duž glavne ose antene sa plastičnim vezicama.

Dimenzije antene su jako važne, iz tog razloga kod štampanja na pausu ili filmu treba dobro prekontrolisati da li je štampač dobro podešen kako bi pravilno odštampao razmjer 1:1. Kao reper može Vam poslužiti podatak da je donja stranica vitroplasta dužine 147 mm.

Kompletan nacrt antene (A i B strana) dat je u PDF formatu u razmjeri 1:1 koji se nalazi u prilogu.

PCB SHF LOGO ANTENNA

Na dijagramima ispod, prikazan je SWR i pojačanje ove antene u opsegu 800 MHz do 6.o GHz. Iz dijagrama se može vidjedi da SWR ne prelazi 2.0 unutar ovog opsega, dok je najmanje pojačanje 5.362 dB na frekvenciji oko 4.0GHz.

PCB SHF LOGO ANTENNA DIAGRAM

Nacrt antene strana A, PDF format možete skinuti ovdje.

Nacrt antene strana B, PDF format možete skinuti ovdje.

Comments are closed.

Featured Posts