IR switch 220V

Ovaj projekta predstavlja modifikovanu verziju infracrvenog prekidača sa PIC mikrokontrolerom 12F625. Uređaj je zanimljiv jer se kao IR predajnik koristi postojeći daljinski upravljač od nekog aparata u domaćinstvu koji je najviše pri ruci. Najčešće je to daljinski upravljač od TV aparata. Takođe, u ovoj verziji izbjegava se ispravljač za 12V jer se elektronika uređaja napaja direktno iz mreže 220V, što uređaj čini znatno jeftinijim i praktičnijim.

PRILIKOM MONTAŽE, DOK SE UREĐAJ NE ZATVORI U IZOLOVANO PLASTIČNO KUĆIŠTE NE SMIJE SE PRIKLJUČITI NA MREŽNI NAPON OD 220 V JER JE ŠTAMPANA PLOČA POD NAPONOM OD 220 V  ŠTO MOŽE NESMOTRENIM DODIROM IZAZVATI STRUJNI UDAR.

Poslije programiranja samog PIC kontrolera, sagrađeni IR prekidač (koji je predhodno upakovan u izolovano kućište) priključuje se na mrežni napon 220V. Poslije toga potrebno je na daljinskom upravljaču od TV aparata izabrati jedno dugme koje se ne koristi (naprimjer dugme teletexta). Zatim se pritisne mikro-prekidač na samom IR prekidaču i ugrađena LED dioda treba da zasvijetli. Pritisnemo dugme na postojećem daljinskom upravljaču (ono koje smo predhodno odredili) i LED dioda će ”briknuti” što znači da je prijemni IR senzor u IR prekidaču prihvatio tu komandu. Poslije ove operacije, pušta se mikro-prekidač na IR senzoru. Za probu, prilikom pritiskanja i puštanja reprogramiranog dugmeta na daljinskom upravljaču, treba da se čuje kuckanje rela. Za prvo testiranje na izlaz IR prekidača može se priključiti sijalica. S obzirom da se uređaj napaja direktno iz mreže, a u zavisnosti od upotrebljenog relea, može se koristiti za daljinsko paljenje uređaja koji rade na 220V (stolne lampe, ventilatori, pumpa za centralno grijanje, ventilator od TA peći i.t.d.

Na potrošač nula dolazi direktno a fazni vod se prekida sa radnim kontaktom ugrađenog rela.

Prilikom korištenja IR prekidača na kućnim električnim uređajima, ukoliko nemate iskustvo sa električnim instalacijama, potrebno je da se konsultujete sa profesionalnim električarom.

IR_SWITCH_ZA_VENTILATOR_TA_PECI

IR_SWITCH_12V

Električnu šemu (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane ploče i adaptera (pdf format) možete skinuti ovdje:
Raspored elemenata (pdf format) možete skinuti ovdje:
HEX program za IR prekidač, možete skinuti ovdje:

3 Responses to IR switch 220V

Featured Posts