Svjetleći kućni broj sa foto senzorom

Elektroničari uglavnom imaju probleme sa ukućanima zbog nereda koji prave sa svojom opremom i alatom. Evo jedne konstrukcije sa kojom ćete sigurno odobrovoljiti vaše ukućane i pokazati da možete napraviti ”nešto korisno”….

Radi se o konstrukciji kućnog broja koji je lijep za oko po danu a uveče je osvijetljen zahvaljujući bijelim LED diodama koje daju diskretno osvjetljenje zahvaljujući pleksi staklu koji se ponaša kao svjetlovod. LED diode nijesun vidljive tako da izgleda kao da cijela ploča svijetli. Za ovu konstrukciju  potrebno je parče pleksi stakla (lako se obrađuje) i malo elektronskih komponenti. Ustvari elektronika je skoro ista kao kod foto relea koji je objavljen na ovom sajtu, samo se razlikuje po tome što se i LED diode napajaju iz istog izvora napajanja. Podešavanje foto senzora vrši se sa trimer potenciometrom P1.

SVJETLEĆI_KUĆNI_BROJ_SCHEMATIC_slum

ELEKTRONIKA_ZA_KUCNI_BROJ

Kućni broj montira se pored ulaznih vrata dok se kutija sa napajanjem i foto releom postavlja na neko mjesto gdje LDR može registrovati promjenu DAN-NOĆ. Kod povezivanja samog broja sa napajanjem treba voditi računa o polaritetu.

Radi lakše montaže LDR je smješten u isto kućište od napajanjan ali se on u nekim slučajevima može dvožilnim kablom izvući i postaviti na najbolju poziciju.

SVJETLECI_KUCNI_BROJ_01

SVJETLECI_KUCNI_BROJ_02

Realizacija kućnog broja sa LED diodama prestavlja znatno skuplje i komplikovanije rješenje. U tom slučaju za napajanje LED dioda potrebno je obezbjediti nezavisno napajanje 1,5-2A /12VDC . Foto senzor ostaje isti samo se LDR montira na sami kućni broj. Na slici ispod prikazana je realizacija za kućni broj 10. Preko jednog otpornika  od 470 ohm napajaju se tri LED diode. Ovaj broj je u funkciji već 5 godina i nijedna LED dioda nije pregorela.

LED_KUCNI_BROJ

PRILIKOM MONTAŽE, DOK SE UREĐAJ ZA NAPAJANJE NE ZATVORI U IZOLOVANO PLASTIČNO KUĆIŠTE NE SMIJE SE PRIKLJUČITI NA MREŽNI NAPON OD 220 V JER JE ŠTAMPANA PLOČA POD NAPONOM OD 220 V  ŠTO MOŽE NESMOTRENIM DODIROM IZAZVATI STRUJNI UDAR. TAKOĐE, DOK SE PLOČA SA BROJEM NE MONTIRA NA MJESTO, NAPAJANJE MORA BITI ISKLJUČENO JER JEDNOSMJERNI NAPON OD 12 V NIJE GALVANSKI ODVOJEN OD GRADSKE NAPONSKE MREŽE.

Električnu šemu napajanja sa fotosenzorom  (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane ploče  (pdf format) možete skinuti ovdje:

 

Comments are closed.

Featured Posts