Comments Off on Specifična upijena količina Specifična upijena količina

Specifična upijena količina

Odgovor na pitanje da li mobilni telefon zrači je  potvrdan, jer  je sama suština  njegovog funkcionisanja...

Continue Reading
Comments Off on Mobilno, ali oprezno ! Mobilno, ali oprezno !

Mobilno, ali oprezno !

Prema izvještaju ITU, naša država Crna Gora je po broju mobilnih telefona po stanovniku druga u svijetu (1,3...

Continue Reading
24 RF zračenje baznih stanica

RF zračenje baznih stanica

Prva tačka sistema sa kojom se mobilni telefon susreće i preko koje ulazi u sistem mobilne telefonije je bazna...

Continue Reading
Comments Off on Karakteristike EM polja Karakteristike EM polja

Karakteristike EM polja

Kod razmatranja prostiranja i zračenja elektromagnetskih talasa potrebno je poznavati njihove osnovne...

Continue Reading
Comments Off on Standardi za EM zračenje Standardi za EM zračenje

Standardi za EM zračenje

U uslovima ekspanzije savremenih telekomunikacionih sistema baziranih na bežičnom prenosu, neophodno...

Continue Reading
Comments Off on RF-MT Zračenje RF-MT Zračenje

RF-MT Zračenje

Nagli razvoj bežičnih telekomunikacionih sistema i liberalizacija telekomunikacionog tržišta doveli su do...

Continue Reading

Featured Posts