0 Specifična upijena količina

Specifična upijena količina

Odgovor na pitanje da li mobilni telefon zrači je  potvrdan, jer  je sama suština  njegovog funkcionisanja...

Continue Reading
0 Mobilno, ali oprezno !

Mobilno, ali oprezno !

Prema izvještaju ITU, naša država Crna Gora je po broju mobilnih telefona po stanovniku druga u svijetu (1,3...

Continue Reading
24 RF zračenje baznih stanica

RF zračenje baznih stanica

Prva tačka sistema sa kojom se mobilni telefon susreće i preko koje ulazi u sistem mobilne telefonije je bazna...

Continue Reading
0 Karakteristike EM polja

Karakteristike EM polja

Kod razmatranja prostiranja i zračenja elektromagnetskih talasa potrebno je poznavati njihove osnovne...

Continue Reading
0 Standardi za EM zračenje

Standardi za EM zračenje

U uslovima ekspanzije savremenih telekomunikacionih sistema baziranih na bežičnom prenosu, neophodno...

Continue Reading
0 RF-MT Zračenje

RF-MT Zračenje

Nagli razvoj bežičnih telekomunikacionih sistema i liberalizacija telekomunikacionog tržišta doveli su do...

Continue Reading

Vremenska prognoza

Quote of the Day

more Quotes

Funny Quote of the Day

more Quotes

Featured Posts