An HF Mobile Antenna for the 40 meter band by 4O6DK

Kemal Dervić 4O6DK

Imam relativno malo dvoršte, gdje postavljanje bilo kakvih žičanih HF antena nije moguće. Moja žena bi radije postavila stub od 20 metara samo da nema žica po dvorištu HI…  Imajući u vidu moje ranije iskustvo sa antenama, već duže vremena se pripremam da izgradim neku kvalitetnu mobilnu HF antenu za portabl rad. Za početak sam odlučio da to bude monobander za 4o metara pošto je to moj omiljen opseg. Iako sam antenu planirao za rad iz automobila na nekoj portabl lokaciji u prirodi, pozitivno sam se iznenadio kada sam je radi proba montirao  na metalnu ogradu od dvorišta koja je dobro uzemljena. Antenu sam postavio na metalnu ogradu dvorišta sa aluminijskom cijevi prečnika 50mm, dužine 2,5 met. Testiranje je rađeno u periodu januar-februar 2019 godine. Za veliki broj uspješnih veza imam zahvaliti i dobrim propagacijama jer radijator ove antene je svega 3,0 met. Koristio sam moj trofejni uređaj KENWOOD TS520 sa novim izlaznim cijevima. Poslije podešavanja antene, u opsegu od 7,000 MHz do 7,200 Mhz SWR nije prelazio vrijednost 1,2:1. Dobre rezultate treba očekivati kada se ova antena montira na branik vozila ili ogradi od terase što će zbog malih dimenzija dobro doći mnogim radioamaterima koji rade sa portabl lokacija ili stanuju u zgradama.

KESATNET 2020 EN

Navešću samo neke ostvarene veze u tom periodu (raport 5/9) sa ovom antenom (lokator JN93QI): T77LA (560 km), ER4DX (851 km), IK2BDR (854 km), IQ1TV (942 km), F4GHS (1385 km), EA3AKP (1988 km), PI4D (1443 km), RZ3AH (1899 km), EB8AH (3471 km). Iz tog razloga sam odlučio da objavim detalje konstrukcije kako bi svoje pozitivno iskustvo podijelio sa drugim radioamaterima. Cijena materijala za ovu antenu ne prelazi 20 EUR.

Antena se sastoji iz dva dijela: glavni nosač sa zavojnicom i aluninijumski radijator efektivne dužine 3,0 met.

Osnovnu konstrukciju glavnog nosača čini PVC cijev prečnika 50 mm u koju je uvučen drveni valjak obrađen na strugu tako da tijesno ulazi u samu PVC cijev. Krajevi ove PVC cijevi zatvoreni su originalnim PVC čepovima od 50mm. U gornjem dijelu ovako pripremljenog nosača, zabušena je rupa prečnika 12 mm u koju se kasnije uvlači početak aluminijumskog radijatora. Rupa je urađena sa dubinom od 80 mm. Na dužini od 60 mm od vrha, probušena je rupa kroz koju kasnije prolazi zavrtanj 3,5mm sa kojim se ostvaruje kontakt između antenskog aluminijumskog štapa i kraja zavojnice.

Na donjem dijelu nosača od PVC cijevi, postavljena je bakarna traka preko koje se montiraju nosači sa kojima se antena veže za glavnu noseću cijev. Na taj način se ostvaruje veza sa uzebljenom ogradom odnosno šasijom automobila.

HF_ANTENNA_40m_BY_4O6DK_photo01

Tijelo za zavojnicu urađeno je iz dva dijela od PVC cijevi kako bi se dobio prečnik od 70mm na kojem se mota zavojnica i da bi sve bilo u centru. Zavojnica je rađena od bakarne lakirane žice prečnika 2mm (24 navoja).  Radi dobrog ”Q” gaktora, razmak između navoja mora biti 2mm kao i prečnik žice. Na samoj zavojnici ostavljeno je 6 izvoda za podešavanje. To je izvedeno na maloj PCB pločici od vitroplasta na kojoj su zalemljene muške kontaktne ušice koje su povezane sa izvodima na zavojnici. Na mjestima gdje se rade izvodi na zavojnici, potrebno je pažljivo skinuti lak izolaciju sa bakarnog provodnika od kojeg je izrađena zavojnica. Po završetku lemljenja,  PCB pločica se ispod i iznad zaljeva tečnom plastikom. Radi mehaničke zaštite prilikom podešavanja sa pokretnim kontaktom, PCB pločica se steže za zavojnicu PVC steznim trakama.

HF_ANTENNA_40m_BY_4O6DK_photo02

HF ANTENNA MOBILE

HF_Mobile_Antenna_for_the_40_met_band

Sa istim načinom mehaničke obrade i izrade elemenata, može se izgraditi i antenski trap za 80-metarski opseg. I tom slučaju koristi se isti aluminijski štap od 3.0 metara.

HF MOBILE ANTENNA FOR THE 80 METER BY 4O6DK

 

Neposredno ispod zavojnice, postavljena je antenska kutija u kojoj je smještena antenska utičnica PL-SO239. Prilikom pričvršćenja antenskog nosača sa odgovarajućom cijevi, potrebno je da se metalne obujmice postave preko bakarne trake na glavnom nosaču, kako bi se ostvarila dobra veza sa uzemljenom ogradom ili šasijom automobila.

U finalnoj verziji, neposredno iznad glavnog nosača sa zavojnicom, na samoj aluminijskoj cijevi, postavljena je PVC kapa napravljena od lijevka za vodu da bi se spriječiko prodiranje vode u drveno jezgro nosača. Iz istog razloga, zadnja cijev radijatora je zatvorena sa PVC kapom.

Detalje konstrukcije ove antene možete preuzeti u PDF formatu (ovdje)

 

3 Responses to An HF Mobile Antenna for the 40 meter band by 4O6DK

Featured Posts