LOOP ANTENNA 20/40m by 4O6DK

Prije izvjesnog vremena, počeo sam razgledati skice i podatke za izgradnju magnetne LOOP antene. U početku sam bio skeptik zbog specifičnih visokonaponskih komponenti  (promjenljivi kondenzator i preklopnik opsega). Svima je poznato da je izgradnja ove LOOP antene znatno lakša za  one koji rade ORP sa 5-20W jer se lako dolazi do komponenti. Uglavnom, kada sam dobio dobar promjenljivi kondenzator od kolege odlučio sam da izgradim svoju LOOP antenu za HF područje. Antena je prečnika 90 cm. Glavni prsten, uređen je od kabla RG 214 kod kojeg je plašt i vrući kraj kratko spojen. Manji prsten , prečnika 19 cm, urađen je od kvalitetnog TV koaksijalnog kabla, kod kojeg je takođe plašt i vrući kraj kratko spojen. Sa promjenljivim kondenzatorom od 100pF brzo se podešava za opseg od 20 m.  Zbog nedostatka visokonaponskog preklopnika, urađen je adapter u zasebnoj kutiji koji se kod rada na 40m dodaje paralelno promjenljivom kondenzatoru. Adapter je urađen od dva keramička visokonaponska kondenzatora 100+47pF koji su smješteni u plastičnu kutiju. Paralelno vezivanje sa promjenljivim kondenzatorom, izvedeno je sa utičnicama-bananama.Odmah, po završetku radova, antenu sam priključio na moj  stari transceiver TS 520 i bez iznošenja  antene van prostorije, ostvario vezu sa ES5TT (Estonija) na 40m kao i sa EA4HAJ (Španija) na 20m. Za izradu antene  (izuzev promjenljivog kondenzatora) potrebno veoma malo,  lako dostupnog materijala tako da je toplo preporučujem radioamaterima.

Radi mogućnosti daljinskog podešavanja same antene, na promjenljivom kondenzatoru, postavljen je motor sa reduktorom od podizača poklopca za klimu kod PASSATA  B6 ili B7.  Osovina ovog reduktora lako se prilagođava na osovinu promjenljivog kondenyatora. Za komandovanje ovim motorom izrađen je kontroler za čiju je izradu potrebno veoma malo materijala.  Komandni relei, preko kojih se vrši napajanje i promjena smjera motora rade na 12V,  dok je napon za napajanje motora promjenljiv od  +/- 1,2 do 12V.

Električna šema kontrolera i nacrt  štampane ploče u razmjeru 1:1, dati su u PDF formatu (prilog na kraju)

 

Električnu šemu kontrolera možete skinuti (OVDJE) u PDF formatu.

Električnu šemu LOOP antene možete skinuti (OVDJE) u PDF formatu

Nacrt PCB sa rasporedom elemenata možete skinuti (OVDJE) u PDF formatu

 

 

Comments are closed.

Featured Posts