ANTENNA TUNER by 4O6DK

Izrada antenskog  tjunera za HF radioamatersko područje, ili kako je ispravnije reći: uređaj za prilagođenje impedansi, opisana je na više mjesta u stručnoj litaraturi i na posebnim internet stranicama. U principu radi se o klasičnom  HF antenskom tjuneru ali ova  konstrukcija će nekome  možda biti  zanimljiva jer ne traži neke posebne komponente. Poznato je da postoje tri osnovna tipa antenskih tjunera: L-mreža, Pi-mreža i T-mreža.  Na ovoj konstrukciji, primjenjena je T mreža koji mi se u ranijim konstrukcijama dobro pokazala. Od materijala su potrebna 2 promjenljiva kondenzatora od 500 pF i ručno urađena prigušnica od 25 uH. Ukoliko se truner neće koristiti za veće snage od 100W, mogu se ugraditi promjenljivi kondenzatori iz starih radioaparata. Zavojnica se radi na plastičnoj ili pertinaksnoj cijevi prečnika 50 mm. Prigušnila se mota sa žicom 1,5 mm. Potrebno je 25 namotaja sa razmakom između namotaja koji odgovara prečniku žice. U zavisnosti od broja kontakata na preklopniku, prave se izvodi  na samoj prigušnici. Ja sam imao sreću što sam na jednom starom instrumentu imao preklopnik 1×24 tako da je svakom preklopu odgovarala induktivnost 1uH. Dobri rezultati mogu se postići i sa preklopnikom 1×12.

Za  konstruktore koji nemaju mjerač indutiviteta, evo jednog provjerenog obrazca za izračunavanje induktivnosti jednoslojnih zavojnica koje većinom koriste radioamateri. Radi so o tzv. VHEELEROVOJ APROKSIMACIJI. Posebno obratiti pažnju da se kod visine zavojnice obavezno uračunava i razmak između namotaja.

Za one koji nisu radije pravili HF antenski tjuner evo nekoliko jako važnih savjeta:

*Ploča na kojoj se montiraju kondenzatori, prigušnica i preklopnik mora biti  izolovana od  metalnog kućišta tako da se ovi elementi  montiraju na ploči od izolacionog materijala (pertinax 3mm ili pleksigla 5mm).

*Ako se koriste metalne osovine kondenzatora i preklopnika bez plastičnih nastavaka, potrebno je obratiti pažnju da zavrtnji za pričvršćenje dugmadi na prednjoj ploči budu upušteni da  bi se izbjegao dodir prstima samog zavrtnja da  prilikom podešavanja na predaji ne bi došlo do blažih opekotina.

*Osovine kondenzatora i preklopnika su pod visokim naponom kod predaje tako da se moraju izolovati od metalnog kušišta plastičnim osovinskim nastavcima ili sa prednjom pločom od pleksiglasa.

Comments are closed.

Featured Posts