Alija Dervić

Alija Dervić, šef laboratorije KesatNet-a. 2014. završio Elektrotehnički fakultet u Podgorici, magistrirao 2016. na istom fakultetu. 2017. upisuje doktorske studije na Tehničkom Univerzitetu u Beču.

alija_dervic01 Contact:
Alija Dervić
Lovćenska street nr. 10
84210 Pljevlja
Montenegro
E-mail:  alsat@t-com.me
alija_dervic_vizit

     Alija Dervić rođen je 1991. godine u Pljevljima – Republika Crna Gora. Osnovnu školu završio je 2006. godine, i kao odličan đak dobio priznanje “LUČA”. Od svoje sedme godine počeo je sa radom vezanim za računare i tada postaje aktivni član Internet kluba “KesatNet”. Od 2005. godine, učestvuje u osnivanju sajta KesatNet kao glavni administrator i tu funkciju obavlja i danas. Gimnaziju “Tanasije Pejatović” završava u Pljevljima 2010. godine, i kao odličan đak dobija priznanje “LUČA”. Tokom gimnazijskog školovanja uspješno učestvuje na takmičenjima iz matematike i programiranja. Takođe, u isto vrijeme postaje vlasnik dva međunarodno priznata sertifikata. ECDL Core sertifikat dobija 2007. godine, dok Cisco CCNA Routing and Switching sertifikat dobija 2009. godine. U istom periodu postaje aktivni član “KESAT & ALSAT” grupe za potrošačku, RF, industrijsku i mjernu elektroniku. Kao član ove grupe, uspješno radi na konstrukciji elektronskih uređaja šire namjene.

     Upisuje se na Elektrotehnički fakultet u Podgorici 2010. godine kao polaznik studijskog programa Elektronika, telekomunikacije i računari (ETR). Za vrijeme studija postaje vlasnik Cisco CCNA Security sertifikata, kao i CNSS priznanja. Osnovne studije na ETF-u u Podgorici zavšava 2013. godine, sa prosjekom 9.11. Iste godine upisuje i specijalističke studije na smjeru Elektronika. Specijalističke studije završava 2014. godine, na ETF-u u Podgorici sa prosjekom 10.00. Za vrijeme specijalističkih studija član je fakultetske grupe za praktičnu elektroniku “Makerspace”. 2014. godine upisuje postdiplomske magistarske studije na smjeru Elektronika na ETF-u u Podgorici. U januaru 2015. godine, postaje vlasnik još jednog sertifikata, Cisco CCNA Wireless. Za vrijeme postdiplomskih studija, radio je kao član tima na uspješno realizovanom projektu za ispitivanje morske vode, koji je vodio Pomorski fakultet. Njegovo sadašnje interesovanje vezano je za projektovanje analognih i digitalnih integrisanih kola. Magistarski rad: “Naponom kontrolisani strujni pojačavač na bazi otpotnog ogledala u CMOS tehnologiji” odbranio 3 juna 2016 godine na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Od jula 2016 godine boravi u Beču (Vienna University of Technology Institute of Electrodynamics, Microwave and Circuit Engineering) gdje priprema  doktorske studije. Doktorsku disertaciju odbranio je 19.03.2021.

Alija_Dervic_Akademija_nauka_Austrija

DR_ALIJA_DERVIC

PREPOZNAVANJE DUŽICE OKA I UPOTREBA
BIOCAM VISTA FA2
Alija Dervić, Neđeljko Lekić

Elektrotehnički fakultet Podgorica

Rad možete skinuti ovde

JEDAN DOPRINOS ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI
DOMAĆINSTVU
-specijalistički radRad možete skinuti ovde
pretvaraci korice MEDICINSKI ULTRAZVUČNI PRETVARAČI

Alija Dervić, Rada Dragović-Ivanović, Zoran Mijanović

Elektrotehnički fakultet Podgorica
Rad možete skinuti ovde

korice bio ict color KONTROLABILNI STRUJNI POJAČAVAČ U CMOS

TEHNOLOGIJI OPTIMIZOVAN ZA PRIMJENE U 

OPTO-ELEKTRONSKIM IT TEHNOLOGIJAMA

Alija Dervić, Nikša Tadić, Milena Erceg

Elektrotehnički fakultet Podgorica

Rad možete skinuti ovde

KESATNET 2020 EN

Comments are closed.

Featured Posts