Detektor RF smoga i aktivnosti mobilnih telefona

DETEKCTOR RADIOFREQUENCY electro-SMOG AND ACTIVITES OF MOBILE PHONES FOR PERMANENT MONITORING WITH SIGNAL LIGHT

Kemal Dervić, ISPRAVA O PATENTU Nr. ME 03064 B

Kemal_Dervic_ISPRAVA_O_PATENTU

Abstract

Detector of radio frequency electrosmog and cellular phone activities is in the field of applied electronics and detection of radiofrequency radiation, whereby the subject of this invention specifically relates to an improved version of current detectors of this kind in terms of significantly expanded frequency spectrum from 10MHz to 3.6 / 5.7GHz with the possibility of detection of all kind of modulations, such as, CDMA, WCDMA, TDMA as well as special OFDM transmission systems used in modern communications. The detector, which is the subject of this invention, is characterized by an original design because the whole system is placed in a transparent sphere of glass – the chandelier, so it is optimally suited for transparent and permanent monitoring of radio frequency radiation and activity of cellular phones in a certain area. The device consists of a broadband antenna and an input radio unit which is equipped with a special logarithmic detector that produces a DC voltage which is proportional to the strength of the measured radio frequency field. This voltage, after amplification and polarization, is applied to a group of 9 LED rings which light and color is proportional to the strength of the detected radio frequency electrosmog or mobile phone at work.

The inventor has the RF detector prototype with the complete technical documentation (electric schemes, printed circuit boards, mechanical design, etc.).

LOOKING FOR A PARTNER FOR SERIAL PRODUCTION !

Contact:kdervic@t-com.me

DECETOR_ELECTROSMOG_02

DETECTOR RF electro-SMOG AND ACTIVITIES OF MOBILE PHONES FOR PERMANENT MONITORING WITH SIGNAL LIGHT

Stanje tehnike (top)

Elektrosmog je postao ustaljen pojam kojim se opisuju posljedice zračenja koje stvaraju električni uređaji koji prilikom rada stvaraju elektromagnetna polja.

Ukoliko se samo podsjetimo koliko se zadnjih godina povećala brzina i količina bežičnog prijenosa podataka (mobilni telefoni, kućni DECT telefoni,Wi-Fi ruteri, repetitori) te koliko ljudi koristi sve te usluge, postaje jasno da se količina zračenja u radiofrekventnom dijele elektromagnetnog spektra,  dramatično povećala.

Bilo da je u pitanju naš radni prostor gdje nerijetko provodimo više od 10 sati rada, tako i naš životni prostor, gdje provodimo puno vremena sa svojom porodicom, potrebno je da provjerimo mjesta štetnog zračenja kao i njihov intenzitet, kako bi se pravovremeno zaštitili.

Prema stanju tehnike, poznate su različite konstrukcije detektora elektromagnetnog  zračenja od onih koji su dizajnirani za profesionalna mjerenja do onih koji se koriste kao priručni detektori za svakodnevnu upotrebu. Profesionalni detektori se odlikuju velikim frekventnim spektrom i vrstom modulacija koje mogu detektovati i mjeriti i kod njih se vrši brojčano očitavanje rezultata na digitalnom pokazivaču. Ovi detektori su jako skupi i zahtjevaju dobro obučeno stučno osoblje za mjerenje. Priručni detektori su znatno jeftiniji ali su zato manje osjetljivi i selektivni tako da ne mogu detektovati bežične uređaje koji koriste posebne vrste modulacija npr. CDMA kao i posebne sisteme prenosa OFDM. Kod priručnih detektora očitavanje se vrši pomoću nekoliko  LED dioda u različitim bojama. U nekim slučajevima, kao izlazna signalizacija se koristi više LED dioda složenih u liniju (LED bar).

Kod profesionalnih i priručnih detektora, postupak detektovanja i mjerenja nije dovoljno transparentan jer rezultate u realnom vremenu mogu gledati i pratiti samo rukovaoci detektora.

Kod ovog pronalaska, detektor elektromagnetskog smoga i aktivnosti rada mobilnih telefona  smješten je u rasvijetnom tijelu (kućište lustera), tako da sve osobe koje se nalaze na prostoru gdje je detektor instalisan, mogu u svakom trenutku, a na osnovu boje i jačine svjetlosti imati relativnu predstavu o prisustvu i količini radiofrekventnog elektrosmoga.

Način industrijske ili druge primjene pronalaska (top)

Detektor radiofrekventnog elektrosmoga i aktivnosti mobilih telefona može se primjeniti kao preventiva za smanjenja RF zračenja tako što se postavlja u hodnicima škola, obdaništa, bolnica i.t.d, kako bi se transparentno imao uvid o stepenu prisurnosti elektromagnetskog smoga. Kada detektor registruje povećano zračenje (kugla crveno svijetli) mogu se primjeniti mjere da se prisutne osobe koje koriste mobilne telefone opomenu da isključe mobilne telefone ili da napuste prostoriju.

DETECTOR_RF_ELECTROSMOG_IN_KINDERGATEN

DETECTOR_RF_ELECTROSMOG_IN_THE_HOSPITAL

Takođe, ovaj pronalazak se može primjeniti u poslovnim prostorijama u cilju zaštite od postavljanja uređaja za prisluškivanje. Primjena je moguća i u studentskim prostorijama za ispite kako bi se spriječilo korišćenje mobilnih telefona prilikom polaganja ispita. Uređaj je primjenljiv i u zavodima za izdržavanje kazni kako bi se spriječilo neovlašćeno korišćenje mobilnih telefona.

RF_KUGLE-ucionica_01

RF_KUGLE-zatvor01

Pronalazač posjeduje autorski prototip RF detektora sa kompletnom tehničkom dokumentacijom (električnr šeme, štampane pločice, mehanički dizajn ….)

Traži se partner za serijsku proizvodnju !  (top)

Kontakt: kdervic@t-com.me

viber_solo_new

Comments are closed.

Featured Posts