Mobilno, ali oprezno !

Kemal Dervic author

Prema izvještaju ITU, naša država Crna Gora je po broju mobilnih telefona po stanovniku druga u svijetu (1,3 miliona pretplatnika). Zar nije vrijeme za jednu ozbiljnu analizu moguće štetnosti po zdravlje?

TUMOR_PAROIDNE_ZLIJEZDE

U MAJU 2011, SVJETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA PRVI PUT PRIZNALA DA MOBILNI TELEFONI MOGU IZAZVATI RAK

Od početka velike ekspanzije mobilne telefonije, Svjetska zdravstvena organizacija WHO (World Health Organisation), počela je finansirati studije o proučavanju moguće štetnosti zračenja mobilnih telefona. Nažalost, u većini slučajeva, glavni donatori za ovakve studije su bili veliki proizvođači mobilnih telefona. Najvjerovatnije, zbog jakog uticaja snažnog lobija proizvođača mobilnih telefona, sve do ovog saopštenja u maju 2011, SVETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA JE UBEĐIVALA LJUDE DA ’’NIKAKVI LOŠI EFEKTI NISU UTVRĐENI’’.

U maju 2011 godine, značajno promijenivši svoj raniji stav, Svjetska zdravstvena organizacija je objavila da su elektromagnetska polja koja stvaraju mobilni telefoni vjerovatno karcinogena.

MOBILE phone users may be putting themselves at higher risk of cancer, a major new study has confirmed. The World Health Organisation-funded study has found that microwave radiation from mobile phones can increase the risk of brain tumours. The agency has now listed mobile phones as a “carcinogenic hazard”, alongside lead, engine exhaust fumes and chloroform. Before its announcement this week, the WHO had assured people that no ill-effects had been established. A team of 31 scientists from 14 countries made the decision after reviewing peer-reviewed studies on mobile phone safety. The team found evidence that personal exposure was “possibly carcinogenic to humans”.

’’Mobile phone users are likely to be putting themselves at a higher risk of developing cancer, a major new study has confirmed. The World Health Organisation-funded study has found that microwave radiation from mobile phones can increase the risk of brain tumours. Before its announcement today, the WHO had assured people that no ill-effects had been established.’’

Interesano je primjetiti da je ova vijest koja je itekako važna kako za našu državu Crnu Goru tako i za cijeli svijet, prošla gotovo nezapaženo od strane svih medija. Možemo samo prtedpostaviti da je kod nas i u svijetu još uvijek jak lobi proizvođača mobilnih telefona i mobilnih operatera koji daju velika novčana sredstva za reklamiranje u svim medijima. Nameće se pitanje: Šta je sa nezavisnim i istraživačkim novinarstvom?

Oni koji misle dobro mladom naraštaju treba da rade na stvaranju svjesti kod mladih o mogućim opasnostima po zdravlje, do kojih može da dovede elektromagnetsko zračenje, i o hitnosti preduzimanja mjera neophodnih da bi se izbjegle veće posljedice po opšte zdravlje, jer bi u suprotnom posljedice mogle biti veće nego u slučaju raka, side, cunamija, svjetskog rata itd…

KesatNet, maj 2011.

HALO MOZGU OVDJE RAK 03

viber_solo_new

PRVI PUT U SVIJETU, ITALIJANSKI SUD PRESUDIO DA MOBILNI TELEFON UZROKUJE RAK! (top)

U italijanskom gradu Bresci, u februaru 2010 godine, prvi put u svijetu utvrđeno je da se dugotrajnom upotrebom mobilnog telefona može dobiti karcinom. Naime, talijanski nacionalni zavod za invalidnost i nesreće na radu morat će platiti odštetu Innocenteu Marcoliniju koji je stekao 80 postotnu invalidnost nakon dvije operacije dobroćudnog, zatim zloćudnog tumora na obraznom živcu trigeminu,  zatim  feokromocitomu naGasserovoj gangliji).  Marcolini je bio izložen užasnim bolovima, zbog čega je tretiran morfijem. Ovaj sudski proces je trajao više godina i svaki put je sud donosio odluke u kojima se Marcolinijevi zahtjevi odbijaju kao nepotpuni zbog nedostatka dokaza o štetnosti elektromagnetskih talasa kojima je on bio izložen. Kada je mislio da su sve nade izgubljene, odlučio je da kao vještaka angažuje poznatog švedskog profesora Lennarda Hardella. Na sledećem suđenju, sud je prihvatio Marcolinijevu tvrdnju da je zbog prirode posla, u periodu 1991. do 2003. dnevno 5-6 sati imao na tom mjestu prislonjen bežični telefon (900 MHz) ili mobilni telefon (900 MHz- 1800 MHz). Presuda u korist Marcolinija je donesena pošto je prihvaćena studija švedskog profesora Lennarda Hardella koji je tokom vještačenja, eksplicitno potvrdio da elektromagnetski talasi ovih frekvencija mogu izazvati neoplaziju. tj. abnormalan rast ćelija. Poslije izlaganja Lennarda Hardella, sud je odbio kao zastarjelu studiju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) iz 2000. po kojoj je incidencija neoplazija veoma mala s obzirom na veliki broj korisnika mobilnih telefona. Takođe, sud je odbio kao pristrasnu studiju Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) jer su ih sponzorisali  neki proizvođači mobilnih telefona. Na kraju ovog sudskog procesa, talijanski sud je presudio da je dugotrajna upotreba mobilnih telefona jedan od uzroka raka na tom mjestu i priznao Innocenteu Marcoliniju prava koja proističu iz invalidnosti usljed nesreće na radu.

Nadamo se da će ovaj članak mnogima pomoći da ozbiljnije razmisle o pravilnijem korištenju mobilnih telefona. Ustvari, mobilni telefon nije za razgovor već za dogovor.

KesatNet, mart 2010.

MOBILNI NIJE ZA RAYGOVOR 02

KESATNET 2020 EN

MOBILNI TELEFONI I NAŠE ZDRAVLJE (top)

Na veoma kompleksno pitanje: Da li i koliko mobilni telefon štetno utiče na zdravlje čovjeka? Nema jednostavanog i definisanog odgovora. Ipak, nakon upoznavanja u predhodnim poglavljima sa osobinama elektromagnetskog zračenja i mehanizmom djelovanja na organizam čovjeka, mogu se razjasniti mnoga pitanja i stvoriti predstava kolika je realna opasnost od RF/MT zračenja mobilnog telefona.

7.4.1. Fizički odnos: mobilni telefon – ljudski mozak (top)

Na slici: 7.18, prikazan je tipični položaj mobilnog telefona u odnosu na glavu korisnika, odnosno na njegov mozak. Ovaj položaj sigurno predstavlja način korišćenja u 90% slučajeva. Fizički gledano mozak čovjeka se nalazi u polju RF/MT predajnika koji je od njegovog centra udaljen 14-16 cm.

7.18_RF RADIATEDSlika 7.18

Predajnik mobilnog telefona emituje snagom (zavisno od udaljenosti prve bazne stanice) u rasponu od 0,1 do 2,0W. U donjem dijelu slike 7.18, prikazan je dio RF signala koji emituje predajnik mobilnog telefona u sekvenci od 10 sec. Iz dijagrama se vidi da predajnik telefona koristi najveću snagu u trenutku prozivke mreže, zvonjenja i  dizanja slušalice. Poslije ostvarivanja veze, predajnik radi sa znatno manjom snagom u toku samog razgovora. Pod uslovom da telefon podržava sva tri opsega, njegov predajnik može raditi na više frekvencija u zavisnosti u kojoj se mreži nalazi i to: GSM (900/1800 MHz) i UMTS-1980 MHz. U većini slučajeva  prilikom razgovora korisnik mobilnoig telefona nema mogućnost da zna sa kojom snagom i na kojoj frekvenciji radi RF predajnik njegovog telefona, jer se isti automatski prilagođava postojećoj GSM i UMTS mreži. Iz aspekta biološkog dejstva značajno je što se kod digitalne telefonije obavlja impulsna modulacija. Naime, tu se govor prenosi preko signala koji se modulišu u oblik impulsa određenog trajanja u vidu paketa govornih informacija. Frekvencija tih paketa u mobilnoj telefoniji je 217 Hz, a poznato je da ljudski mozak ”radi” na frekvencijama od jedan do 50 Hz.
A sada dolazi ono najvažnije. Cijelo vrijeme dok nije aktiviran predajnik mobilnog telefona, ljudski mozak je obavljao svoje normalne funkcije koje su mu prirodno određene: moždani talasi rade na svojim prirodnim frekvencijama i održavaju normalni ritam cijelog organizma, neuroni preko akcionog potencijala šalju i primaju podatke po cijelom ljudskom organizmu i.t.d. U trenutku aktiviranja predajnika telefona (bilo da se radi o dolaznom ili odlaznom pozivu), najvitalniji dijelovi mozga naći će se u jakom RF/MT polju koje mu je spolja nametnuto, a za koje nema razrađen prirodni odbrambeni mehanizam.
RF/MT talasi iz antene, kao i strujni krugovi na samoj štampanoj ploči (VLF frekvencija 217 Hz) mobilnog telefona, stvaraju konkurentnu energiju u neposrednoj blizini mozga, koja može ometati ritam moždanih talasa, kao i procese koji se odvijaju posredstvom neuronskih akcionih potencijala u samom mozgu. Takođe, imajući u vidu blizinu glavne žlijezde ljudskog tijela hipofize koja je  smještena u mozgu, postoji potencijalna opasnost od poremećaja hormonske signalizacije.
U toku same evolucije ljudskog mozga, priroda je kod njega izgradila odgovarajuće odbrambene mehanizme ali ne i za elektromagnetske talase koje je stvorio čovjek. Tog momenta, ljudski mozak je dobio jakog, a za njega  nepoznatog neprijatelja.
Kod razmatranja fizičkog odnosa: mobilni telefon – ljudski mozak, neophodno je da se uvijek ima u vidu velika složenost elektromagnetskog polja u blizini samog izvora, što je opisano u odjeljku 5.2.1.4. U neposrednoj blizini mobilnog telefona, nezavisno od tipa antene, postoji karakteristično elektromagnetsko zračenje sa  dominantnim uticajem ”bliske zone zračenja”, a posebno njenog reaktivnog (induktivnog) dijela. U bliskoj zoni zračenja, djeluje elektromagnetsko polje koje se odlikuje najvećom gustinom snage izračene iz predajnika. U tom dijelu polja zračenja, električno i magnetsko polje nije konzistentno, te se kao takvo teško može kvalitetno izmjeriti i  teoretski analizirati.
Reaktivni dio ”bliske zone zračenja” predstavlja vrlo opasan i specifičan oblik elektromagnetskog zračenja koji može štetno uticati na rad mozga.

7.19_RF RADIATEDSlika 7.19

Kod nekih modela mobilnih telefona antena može da bude sakrivena i nevidljiva korisniku. Uprkos tome  zračenje ”bliskog polja” je i dalje opasno za zdravlje. Zračenje bliskog polja se širi od antene do udaljenosti od 15 do 18 cm u svim smjerovima, dok je zračenje reaktivnog dijela ovog polja nešto kraće. Na slici 7.19, jasno se može vidjeti da se glava korisnika mobilnog telefona skoro uvijek nalazi u ”bliskoj zoni zračenja”, dok se jedan dio glave često nalazi u njenom reaktivnom dijelu.
Ako je telefon prislonjen na uho, dio elektromagnetske energije apsorbuje  se u glavi korisnika. Kod eksperimenata gdje su se mobilni telefoni postavljali na istom odstojanju u odnosu na glavu, utvrđeno je da dubina prodiranja elektromagnetskog talasa zavisi i od starosne dobi samog korisnika  (slika 7.20).
Ovo je posebno važno kada se djeci dozvoljava upotreba mobilnog telefona.Tanje kosti lobanje ne mogu da zaustave zračenja iz telefona, pa djecu čine podložnijim tumoru. Profesor Kjel Mild sa švedskog univerziteta Orebro naglasio je da djeca uopšte ne bi smjela da koriste mobilni telefon.

7.20_RF RADIATEDSlika 7.20

Njemački zavod za zaštitu od zračenja poziva na oprez prilikom upotrebe mobilnih uređaja kod djece, dok je nevladin Savez za zaštitu okoline (BUND) zatražio preventivnu zabranu upotrebe mobilnih telefona za djecu. Dvadesetak naučnika i kancerologa uputilo je u Parizu poziv na opreznije korištenje mobilnih telefona, s obzirom  da još nema konačne potvrde o njegovoj neškodljivosti za zdravlje, naročito djece. Potpisnici apela koji je objavio Journal du Dimanche, daju preporuke kako se zaštititi u očekivanju iscrpnijih istraživanja. Naučnici koji su potpisnici apela preporučuju: djeci do 12 godina ne dopustiti da koriste mobilni telefon, osim u prijekoj potrebi, tokom razgovora držati mobilni telefon na udaljenosti većoj od jednog metra od tijela i uključiti ”spikerfon” ili koristiti kvalitetnu ‘hands-free” opremu, što je više moguće izbjegavati nošenje mobitela u džepu, čak i kad je ugašen. Treća generacija mobilnih telefona-3G, pored ostalih naprednih servisa, omogućila je video poziv. Ovaj novi servis mobilne telefonije predstavlja veliki napredak u komunikacionim tehnologijama ali ga ne treba koristiti za video poziv sa djecom. U toku video poziva RF/MT predajnik u mobilnom telefonu emituje mikrotalase u frekvencijskom području od 1880 do 1980 MHz. Ako se koristi video poziv sa djetetom kao na slici  7.21, dječija glava je direktno izložena RF/MT elektromagnetskim talasima u području bliske zone RF/MT predajnika mobilnog telefona. Ne treba zaboraviti da video pozivi u većini slučajeva ne traju kratko.

7.21_RF RADIATEDSlika 7.21

Ako se problem RF/MT zračenja posmatra čisto sa tehničke strane, a imajući u vidu osnovne principe funkcionisanja ljudskog mozga, može se slobodno reći da su mobilni telefoni sve, samo ne sigurni i bezopasni za ljudsko zdravlje. Ali, to nije razlog da ih se odreknemo, jer su nam isuviše potrebni.  Umjesto toga moramo se snabdjeti sa  dovoljno znanja da bismo ih mogli koristiti na takav način da što manje narušavaju elektromagnetske i elektrohemijske procese u našem tijelu, te da odgovarajućim organizovanjem i pritiscima  prisilimo proizvođače da nam isporučuju  telefone sa što manjim  intenzitetom zračenja. (top)

Izvod iz sedmog poglavlja knjige ”Čovjek u bliskom radiofrekvencijskom polju” autora Kemala Dervića.  ISBN 978-86-85499-29-6.

viber_solo_new

RF_RADIATED_SMART_PHONE

smart_phones_microwave_bomb-02

ELEKTROMAGNETSKO POLJE LAPTOPA

Pored mobilnih telefona, prenosni računari su sve više prisutni u našem okruženju. Kod dužeg rada  na prenosnom računaru-laptopu treba imati u vidu da je korisnik izložen elektromagnetskom spektru kako niskih tako i visokih frekvencija. Iako se radi o relativno malim nivoima električnog i magnetskog pilja, zbog kumulativnog zračenje, potrebno je izbjegavati duže korišćenje.To posebno važi za djecu i trudnice. Muškarcima nije preporučljivo duže korišćenje laptopa na krilu tbog mogućeg negativnog uticaja na reproduktivne organe. Nivoi električnog i magnetskog polja kod prenosnog računara na nižim frekvencijama se razlikuju u zavisnosti da li laptop radi na gradskoj mreži 220VAC ili na sopstvenoj baterij Nivo RF zračenja, kada se koristi bežični internet (Wi-Fi, 2,4 GHz), u oba slučaja je isti.

U tabeli su dati nivoi električnog i magnetskog pilja koji su dobijeni testiranjem 25 modela laptopova.

EMF_RADIATION_FROM_LAPTOP

Comments are closed.

Featured Posts