Foto prekidač

Ovaj projekta predstavlja veoma jeftin i koristan uređaj koji može poslužiti za automatsko paljenje dvorišne rasvjete, reklama itd.

Podešavanje osjetljivosti vrši se sa potenciometrom P2 (100k). LDR otpornik se postavlja van štampane ploče. Kod montaže, ovaj fotoosjetljivi otpornik treba ugraditi u malo plastično kućište, pri čemu treba voditi računa da ”čelo” LDR-a bude okrenuto prema vani. Eventualna zaštita prednjeg dijela LDR-a mora biti providna.


Električnu šemu i raspored elemenata (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane ploče i adaptera (pdf format) možete skinuti ovdje:

2 Responses to Foto prekidač

Featured Posts