Automatska kontrola ventilatora

AUTOMATIC FAN CONTROLLER

Za elektroničare koji se bave izradom uređaja kod kojih se koriste elementi sa većom disipacijom: izlazni tranzistori i hibridi kod snažnih audio-pojačavača, izlazni stepeni radio uređaja, snažna napajanja itd, evo jednog korisnog i malog uređaja sa kojim se automatski kontroliše rad ventilatora (uključenje i isključenje) u zavisnosti od zadate temperature. Uređaj koristi poznati operacioni pojačavač 741. Kao temperaturni senzor koristi se NTC otpornik od 47k sa kojim je postignut temperaturni dijapazon 20-120 stepeni što se reguliše trimerom od 100k. Izmjenom NTC otpora može se mjenjati temperaturni dijapazon. NTC otpornik se vodi sa pločice do mjesta gdje se uzima uzorak temperature (najčešće hladnjak) a može ostati i na štampanom modulu i tada će kontrolisati temperaturu ambijenta-kućišta uređaja. S obzirom da se za hlađenje najčešće koriste ventilatori od PC računara koji rade sa jednosmjernim naponom od 12V i čija je struja 120-150mA, to ovaj uređaj preko stabilizacije 7812 ujedno obezbjeđuje stabilisan napon i za ventilatore.

Električnu šemu kontrolera  (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane ploče kontrolera (pdf format) možete skinuti ovdje:

One Response to Automatska kontrola ventilatora

Featured Posts