Dvokanalni IR switch

U okviru ovog projekta obrađen je dvokanalni IR prekidač. Orginalan projekat objavljen je na linku. Mi smo dizajnirali štampanu pločiču i raspored elemenata tako da se uređaj može smjestiti u kutiju malih dimenzija. Pored toga što ovaj IR prekidač ima dva nezavisna IR kanala, postoji mogućnost mogućnost i izbora moda rada (kontakti relea spojeni samo dok se drži pritisnut taster ili kontakti relea ostaju spojeni dok se taster ne pitisne drugi put). Vrsta moda se reguliše sa JUMPER-om na samoj pločici. Ovaj IR prekidač može da se koristi za rasvjetu, podizanje zavjesa, garažnih vrata itd. U zavisnosti od primjene, treba pravilno dimenzionisati struju kontakata samih relea. Programiranje se vrši slično kao kod IR prekidača sa jednim kanalom koji je objavljen na našem sajtu, s tim što se programira prvo jedan pa drugi kanal, dok se na daljinskom upravljaču zauzimaju dva tastera koji se ne koriste.

Električnu šemu i raspored elemenata (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane ploče (pdf format) možete skinuti ovdje:
HEX program za PIC možete skinuti ovdje:

Comments are closed.

Featured Posts