AVR doktor

AVR doctor je veoma koristan i zanimljiv projekt za elektroničare koji se bave programiranjem i konstrukcijom uređaja sa mikrokontrolerima tipa AVR. Prilikom programiranja AVR-a, može vam se desiti da pogrešno postavite osigurače na mikrokontroleru poslije čega on u većini slučajeva postaje neupotrebljiv. Ovakav problem može izazvati i neispravan sami program za AVR. Sa ovim uređajem mogu se uspješno ”izliječiti” sve 28-pinske ATMEGE, pod uslovom da mikrokontroler nije naponski oštećen .

Uređaj je ranije postavljen na linku. KesatNet je razradio štampanu pločicu koja se nalazi u prilogu.

Uređaj je testiran i vrši regeneraciju oštećenih 28-pinskih ATMEGA sa velikom uspješnošću.

Poslije izrade štampane pločice koja je data u razmjeru 1:1, potrebno je postaviti elemente i kratkospojnike. Za uređaj je potrebno obezbjediti stabilisanio napajanje od +5VDC i 12VDC. Za prvu pomoć, ovi naponi se mogu uzeti sa napajanja iz računara.

Postupak reparacije je sledeći:
-Na ispravnu ATMEGU 8, usnimi se program, a zatim se ova ATMEGA postavlja u lijevo IC podnožje sa oznakom ”GOOD”.
-Poslije toga se u desno IC podnožje sa iznakom ”BAD” postavlja neispravna ATMEGA.
-Pritiskom na tast S1, aktivira se reparacija koja traje desetak sekundi.

Električnu šemu (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane ploče (pdf format) možete skinuti ovdje:
HEX program za reparaciju možete skinuti ovdje:

2 Responses to AVR doktor

Featured Posts