AVR programator za ATMega8

Za elektroničare koji u svojim uređajima koriste koriste legendarni mikrokontroler AT mega 8, preporučujemo za...

Continue Reading

AVR programator

U okviru ovog projekta obrađen je univerzalni adapter za AVR programator koji je obrađen u projektu koji se...

Continue Reading

Analogna lemna stanica

U okviru ovog ”POOR MAN” projekta obrađen je kontroler za lemnu stanicu koji će sigurno dobro doći...

Continue Reading

Featured Posts