AVR programator za ATMega8

Za elektroničare koji u svojim uređajima koriste koriste legendarni mikrokontroler AT mega 8, preporučujemo za...

Continue Reading

AVR programator

U okviru ovog projekta obrađen je univerzalni adapter za AVR programator koji je obrađen u projektu koji se...

Continue Reading

Analogna lemna stanica

U okviru ovog ”POOR MAN” projekta obrađen je kontroler za lemnu stanicu koji će sigurno dobro doći...

Continue Reading

Vremenska prognoza

Quote of the Day

more Quotes

Funny Quote of the Day

more Quotes

Featured Posts