AVR programator

U okviru ovog projekta obrađen je univerzalni adapter za AVR programator koji je obrađen u projektu koji se nalazi na našem sajtu. U ovom slučaju, programer je ugrađen u prerađeno kućište LPT konektora i preko kabla sa šest provodnika, povezan je sa univerzalnim adapterom na kojem su ugrađena IC podnožja za mikrokontrolere koja se najčešće koriste. I u ovom slučaju kao eksterno napajanje koristi se USB konektor preko kojeg se sa računara obezbjeđuje napon od + 5V.

AVR_ISP_PROGRAMMER

Raspored pinova za razne tipove mikrokontrolera  (pdf format) možete skinuti ovdje:

Comments are closed.

Featured Posts