Analogna lemna stanica

U okviru ovog ”POOR MAN” projekta obrađen je kontroler za lemnu stanicu koji će sigurno dobro doći svakom elektroničaru da napravi novu ili da reparira neku od postojećih lemnih stanica koje imaju dršku sa termoparom  tip ”K”. Ovaj kontroler ima mali broj komponenti koje se lako mogu naći na našem tržištu. Poslije izrade analogne lemne stanice sa ovim kontrolerom, testirali smo po 48 sati ručke tipa SOLOMON i GORDAK i dobili odlične rezultate vezano za pogonsku sigurnost i održavanje zadate temperature.

KESATNET 2020 SR

RASPORED_KONTAKATA_ pr

LM358_soldering_station

ANALOGNA_LEMILICA

Važno je napomenuti da se izrada ove lemne stanice finasijski isplati samo ako već  imate transformator 220/24V 60W, i gotovu pogodnu kutiju za smeštaj trafoa i elektronike. U svakom slučaju, kontroler je najjeftinija stavka i sigurno će dobro doći onima koji imaju negdje ’’zaboravljene’’ Iskrine lemne stanice THS 11 (za njih se teško nalazi IC kolo UAA 1004) ili lemne stanice EML-02 EI Niš.

Kod izbora komponenti, obratiti pažnju treba na izbor tiristora. Treba nastojati da se ugradi tiristor TIC 206 ili neki sličan sa malom strujom gejta od 5mA.

Posebno treba obratiti pažnju na raspored kontakata na samoj ručki. Grijač ima otpor cca 10-12 Ohm dok termopar senzor ima otpor cca 2 Ohm. To važi za ručke koje se mogu nabaviti kod nas. SOLOMON, GORDAK, QUICK…

PREDNJA_PLOČA_master

 

 

Električnu šemu lemne stanice (pdf format) možete skinuti ovdje:
Raspored elemenata i nact za PCB 1:1 (pdf format) možete skinuti ovdje:

 

DETECTOR_RF_ELECTROSMOG_BANNER

smart_phones_microwave_bomb-02

viber_solo_new

Pogledajte kako je PCB za ovu lemilicu uradio u SMD tehnici Edin Hot, student Elektrotehnike u Podgorici. Za pobudu tiristora dodao je optokopler.

edinhetf@gmail.com

Edo SMD

Mnogo lijepo i kreativno, puno uspjeha u daljem radu !

Ekipa KesatNet-a

 

 

 

17 Responses to Analogna lemna stanica

Featured Posts