AVR programator za ATMega8

Za elektroničare koji u svojim uređajima koriste koriste legendarni mikrokontroler AT mega 8, preporučujemo za gradnju ovaj programer koji se pokazao kao pouzdan bar što se tiče programiranja AT mega 8. Programiranje je vršeno na XP operativnom sistemu sa programom PonyProg2000.

Sa malom prepravkom drugog, namjenskog dijela mogu se programirati i još neki AT mikrokontroleri.

Električnu šemu (pdf format) možete skinuti ovdje:
Raspored elemenata (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane ploče (pdf format) možete skinuti ovdje:

Program PonyProg2000 (verzije za 32bitne i 64bitne operativne sisteme) možete skinuti ovdje:

Comments are closed.

Featured Posts