LED fleš sa 24 diode – alarmno svijetlo

U okviru ovog projekta obrađen je veoma zanimljiv i koristan i jeftin uređaj. Radi se o fleš svjetlećem ”policijskom ” ili alarmnom svijetlu koji se može iskoristiti kao dodatak alarmnim sistemima ili kao samostalna svijetleća alarmna jedinica bez zvuka.

U našem slučaju za jedan kanal smo upotrijebili zelene LED diode. Inače uređaj je efektniji sa plavim i crvenim LED diodama. Sa trimerom P1 podešava se brzina ”flešanja”.

Prilikom sklapanja treba voditi računa o pravilnom okretanju LED dioda. Umjesto BD 139 može se upotrijebiti bilo koji NPN tranzistor kome je kolektorska struja veća od 0,4A.

LED_FLASHING_LOGHTS_SCHEMATIC-slum

LED_FLASHING_LIGHTS

Električnu šemu  za LED fleš  (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane ploče i raspored elemenata (pdf format) možete skinuti ovdje:

3 Responses to LED fleš sa 24 diode – alarmno svijetlo

Featured Posts