Poor’s man SMPS

Prilikom konstrukcije elektronskih uređaja male potrošnje reda 0.5-1,5A uvijek se nameće problem napajanja....

Continue Reading

AVR multimetar

Za elektroničare koji su za svoj kutak uradili laboratorijsko napajanje sa strujnom i naponskom regulacijom,...

Continue Reading

Simetrično napajanje sa regulacijom 1.2VDC….. +/- 15VDC

Prilikom rada sa operacionim pojačavačima i sličnim aplikacijama, često se dešava da je glavno napajanje...

Continue Reading

Simetrično napajanje +/- 5V i +/- 12V

Prilikom gradnje elektronskih sklopova, često se ukaže potreba za simetričnim napajanjem +/- 12V ili +/- 5V....

Continue Reading

Laboratorijsko napajanje 0 – 30V

U okviru ovog projekta obrađen je laboratorijski ispravljač koji treba da ima svaki elektroničar u svom kutku.Sa...

Continue Reading

Featured Posts