AVR multimetar

Za elektroničare koji su za svoj kutak uradili laboratorijsko napajanje sa strujnom i naponskom regulacijom, obradili smo zanimljiv projekat A/V metra sa popularnim mikrokontrolerom Atmega 8 i LCD displejom. Pored mjerenja struje i napona, sa ovim uređajem se kontroliše i dozvoljena disipacija na izlaznom tranzistoru od napajanja, predhodno programiranim aktiviranjem ventilatora u samom kućištu napajanja. Štampana ploča je prilagođena za Atmegu 8 u DIP kućištu i tako je dizajnirana da se odgovarajućim odstojnicima montira odmah iza LCD displeja 16×2 ili 16×1. Tako uradjen ”samonoseći” modul može se direktno montirati na prednju ploču na postojeće matice od displeja. Uređaj je testiran i pokazao se kao jako pouzdan i tačan instrument za mjerenje napona i struje na laboratorijskom ispravljaču. Za mjerenje struje nije potrebno dodavanje posebnog ”šenta” i sam postupak baždarenja je veoma jednostavan. S obzirom da se sa ovim modulom može vršiti kontrola snage na kojoj dolazi do povećanog grijanja, u postojeće kućište laboratorijskog ispravljača potrebno je ugraditi ventilator od napajanja iz računara. Posebno pažnju treba obratiti da se kod završne montaže, stabilizacije 7805 i 7812 izdvoje na dobrom hladnjaku (alumiijski lim 1,5mm postavljen cijelom dužinom modula). Takođe, kod nabavke LCD displeja treba voditi računa o rasporedu pinova u protivnom se PCB mora preraditi.

Podešavenje:

Za ulazak u meni podešavnja potrebno je držazi pritisnut taster, a potom uključiti multimetar. Prvi parametar za podešavanje je referentni napon. Referentni napon varira od kola do kola u prilično širokom rasponu. Ovaj napon se mjeri na pinu 21. Izmjerenu vrijednost potrebno je upisati u kontroler, pritiskanjem tastera, dok se ne dođe do željene vrijednosti.  Nakon izvršene postavke, taster se ne smije pritiskati narednih 5 sekundi.

Sledeći parametar koji se podešava jeste vrijednost shunt otpornika. Takođe kao u prethodnom slučaju za Vref napon, pritiska se S1 dok se ne dođe do željene vrijednosti, a potom ne pritiskati ništa narednih 5 sekundi.

Nakon odabira shunt otpornika, vrijeme je da se postavi tačan napon, koji se jednostvano podešavna kao i prethodna dva slučaja.

Zadnji parametar koji se podešava jeste snaga pri kojoj se uključuje ventilator. Podešava sa na istom principu kao prethodni parametri.

Električnu šemu AVR A/V metra (pdf format) možete skinuti ovdje:
Šemu priključnih tački za napajanje (pdf format) možete skinuti ovdje:
Raspored elemenata (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nact za PCB 1:1 (pdf format) možete skinuti ovdje:
Program za ATMega8 (HEX) možete skinuti ovdje:

4 Responses to AVR multimetar

Featured Posts