Poor’s man SMPS

Prilikom konstrukcije elektronskih uređaja male potrošnje reda 0.5-1,5A uvijek se nameće problem napajanja. Obično su to dva uslova: da bude stabilisano i jeftino. Takođe, sam transformator skoro uvijek diktira dimenziju kutije za uređaj. U okviru ovog projekta obrađeno je mini SMPS napajanje od 15W. Prilikom testiranja, uređaj je pokazao odlične rezultate po pitanju stabilnosti i pogonske sigurnosti. Zahvaljujući sve popularnijem namjenskom kolu TNY268PN koje se koristi u fabričkim SMPS aplikacijama, ovaj uređaj ima veoma mali broj komponenti. Cjena ovog SMPS napajanja je 2-3 puta manja od cijene samog mrežnog print transformatora od 15W.

Prema orginalnim podacima za kolo TNY268PN, isto je deklarisano za snagu 23W ali bi to zahtjevalo veći broj perifernih komponenti kao i drugačije dimenzionisanje postojećih. Prije puštanja u rad, obavezno treba pročitati fabričke podatke za TNY268PN koje možete skinuti ovdje. Uređaj će dobro doći onim elektroničarima koji po prvi put rade sa prekidačkim napajanjima.

SMPS_20W

Posebnu pažnju treba obraditi prilikom izrade transformatora koji se radi na feritnom jezgru E25/7. Poslije namotavanja špule, kod završne montaže između ”E” ferita potrebno je obezbjediti vazdušni procijep dimnezije 0,2mm. Dovoljno je na jedan ”E” elemenat na krajnje stubiće nalijepiti po jedan sloj sejlotep trake. Sa ”E” feritima treba postupati pažljivo jer su jako krti i skloni lomljenju. Prilikom prvih proba, jezgra se lagano stegnu sa malom stolatskom stegom a na kraju, poslije testiranja, feriti se lijepe sa brzovezujućim ljepilom. Poslije toga između špule i jezgra može se malo zaliti sa toplom plastikom radi sprečavanja neprijatnog ”zujanja”.

NAPOMENA:

POSEBNO TREBA OBRATITI PAŽNJU DA JE DOBAR DIO UREĐAJA POD NAPONOM OD 220V, TAKO DA JE POTREBNO DA SE PRILIKOM RADA, UVIJEK ISKLJUČUJE IZ MREŽNA UTIČNICE DOK SE NE UGRADI U ODGOVARAJUĆE PLASTIČNO KUĆIŠTE. STRUJA NE OPOMINJE, ONA UBIJA !

Električnu šemu SMPS napajanja varijanta A (pdf format) možete skinuti ovdje:
Električnu šemu SMPS napajanja varijanta B (pdf format) možete skinuti ovdje:

One Response to Poor’s man SMPS

Featured Posts