Simetrično napajanje sa regulacijom 1.2VDC….. +/- 15VDC

Prilikom rada sa operacionim pojačavačima i sličnim aplikacijama, često se dešava da je glavno napajanje zauzeteo tako da je potrebno imati manje nezavisno simetrično napajanje reda 500-800mA. U okviru ovog projekta obrađen je jedno takvo napajanje koje za regulaciju koristi popularna IC kola LM317 (pozitivno) i LM 337 (negativno). Uređaj je dizajniran kao ”samonoseći” modul tako da ga možete direktno montirati na prednju ploču sa postojećom maticom od stereo potenciometra koji je montiran direktno na PCB. Zbog malih dimenzija i lake montaže, ovo simetrično napajanje može se ugraditi u već postojeće glavno laboratorijsko napajanje pod uslovom da ima mjesta i da se istom može obezbjediti galvanski nezavisan izvor 2x12VAC

Električnu šemu i raspored elemenata (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane pločice (pdf format) možete skinuti ovdje:

2 Responses to Simetrično napajanje sa regulacijom 1.2VDC….. +/- 15VDC

Featured Posts