Simetrično napajanje +/- 5V i +/- 12V

Prilikom gradnje elektronskih sklopova, često se ukaže potreba za simetričnim napajanjem +/- 12V ili +/- 5V. Obično se radi o malim strujama 150-300mA (napajanje operacionih pojačavača, digitalnih instrumenata itd.).
Kod gradnje ovakvih napajanja u većini slučajeva problem je kako obezbjediti duplo napajanje sa transformatora. Ovdje opisano simetrično napajanje koristi samo jedan sekundarni namotaj.

Električnu šemu i raspored elemenata (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane ploče (pdf format) možete skinuti ovdje:

Comments are closed.

Featured Posts