Laboratorijsko napajanje 0 – 30V

U okviru ovog projekta obrađen je laboratorijski ispravljač koji treba da ima svaki elektroničar u svom kutku.Sa ovim visokokvalitetnim napajanjem, može se kontinuirano podešavati izlazni jednosmjerni napon od 0 do 30V. Takođe, uređaj posjeduje i dio za strujno ograničenje tako da se izlazna struja može podešavati u rasponu od 2mA do 3A. Ova opcija čini ovaj uređaj neophodnim za svaki ”elektroničarski kutak”, tako da se mogu testirati svu napravljeni uređaju bez bojazni od oštećenja ako im se predhodno ograniči struja.Uređaj posjeduje i vizuelni pokazivač trenutnog ograničenja (led dioda) tako da možete vidjeti na prvi pogled da li vaš novosagrađeni uređaj prelazi granicu predviđene potrošnje.

U odnosu na orginalnu šemu izvršene su male izmjene tako da je umjesto tranzistora 2N 2222 ugrađen tranzistor BD 149 sa čime je povećana pogonska sigurnost i stabilniji rad. Takođe, ukoliko mrežni trafo daje punih 3A, poželjno je dodati još jedan tranzistor 2N3055 u izlazu. U tom slučaju, u emiterima ovih tranzistora postavljaju se otpori od 0,1 Ohm.Uređaj je izrađen i testiran u Kesat & Alsat laboratoriji i pokazao je odlične rezultate.

 

Model 1, laboratorijskog  predstavlja dobru osnovu za izgradnju simetričnog laboratoriskog napajanja – model 2. Za izgradnju ovakvog napajanja potrebno je sledeće:

– izraditi dvije potpuno identične  štampane ploče (DC modul 1 i DC modul 2),

– potenciometri za regulaciju struje i napona ( 10 k lin) moraju biti na istoj osovini,

– radi preciznijeg podešavanja napona, na red sa potenciometrima za regulaciju napona od 10 k lin, postavljaju se potenciometri od 1k  lin (na istoj osovini) sa kojim se vrši FINO PODEŠAVANJE NAPONA,

– na mrežnom transformatoru potrebno je uraditi dva nezavisna sekundara od 24 V – 3A koiji MORAJU BITI GALBANSKI RAZDVOJENI,

– ukolkiko se za indikaciju napona i struje pored analognih koriste i digitalni instrumenti, za njihovo napajanje potrebno je na mrežnom transformatoru obezbjediti dva nezavisna sekundarna namotaja od 9V – 200 mA koji MORAJU BITI GALVANSKI RAZDVOJENI.

LABORATORY_POWER_SUPPLY_MODUL

laboratory_power_supply_mini_01
Električnu šemu (pdf format) možete skinuti ovdje:
Montažnu šemu (pdf format) možete skinuti ovdje:
Raspored elementa za štampu na strani komponenti (pdf format) možete skinuti ovdje:

Nacrt štampane ploče dat je u varijanti A kada se koriste ispravljačke diode, kao u u varijanti B kada se koristi Grec:
Nacrt štampane ploče (pdf format) za varijantu A možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane ploče za (pdf format) varijantu B možete skinuti ovdje:

Blok šemu simetričnog laboratorijskog napajanja možete preuzeti ovdje:

smart_phones_microwave_bomb-02

SAR 07

KESATNET_PLJEVLJA_10

44 Responses to Laboratorijsko napajanje 0 – 30V

Featured Posts