Aktivno vještačko opterećenje 100/200W

Prilikom izrade i testiranja uređaja za napajanje (ispravljači i akumulatori), neophodno je imati odgovarajuće vještačko opterećenje kako bi se ispitala maksimalna snaga napajanja, njegova pogonska sigurnost, disipacija komponenti, itd. Elektroničari većinom koriste pasivna vještačka opterećenja u vidu snažnih žičanih otpornika, raznih kombinacije auto sijalica i slično. Kod upotrebe sijalica moralo se voditi računa i o njihovom radnom naponu. Zahvaljujući operacionom pojačavaču LM10 (link od proizvođača) kao i velikom strujnom pojačanju glavnog tranzistora, sa ovim aktivnim vještačkim opterećenjem mogu se ispitivati izvori napajanja od 2,4 do 36V. Aktivno vještačko opterećenje u ovoj osnovnoj ”A” varijanti je specifično po tome što je potpuno autonomno i ne zahtjeva sopstveno napajanje. Opciono, ovom vještačkom opterećenju može se povećati radni napon i do 100V ukoliko bi se uradilo nezavisno baterijsko napajanje za operacioni pojačavač LM 10 i ugradio tranzistor MJ11016. U zavisnosti od izbora snažnog tranzistora  sa dobro dimenzionisanim pasivnim + snažnim aktivnim hlađenjem, može se izgraditi vještačko opterećenje do 250W.

Za potrebe naše laboratorije izgradili smo portabl vještačko opterećenje snage 100W koje zadovoljava naše potrebe. Tranzistor MJ11016 postavljen je u ”sendviču” između dva hladnjaka sa odgovarajućom izolaciojm od listića liskuna. Kod motaže drugog hladnjaka, voditi računa da njegov ravni dio preko liskuna dobro nasijeda na kućište tranzistora. Pritisak koji će hladnjak vršiti na samo kućište tranzistora, regulisati ubacivanjem malih šajbni na zavrtnjima koji spajaju dva hladnjaka. Sa istim tranzistorom ali sa većim hladnjacima može se postići snaga do 150W. Otpornik R5 u emiterskom krugu može se izraditi od malog komada cekas žice koji se poslije uvlači u keramičnu cjevčicu. Izradi ovog otpornika posebno treba posvetiti pažnju. Koristiti Vinstonov most ili metodu referentnih dužina samog cekasa.

SANDWICH_FOR_DARLINGTON

Ukoliko se aktivno opterećenje koristi za testiranje snažnih uređaja za napajanje u dužem vremenskom periodu, poželjno je dodati ventilator koji se može izraditi u obliku adaptera koji se postavlja na pasivnie hladnjake. Takođe, radi veće pogonske sigurnosti, ovom sklopu se može dodati termoprekidač dimenzionisan za 70 stepeni Celzijusa sa kojim se prekida veza pin 6 (LM10) i otpornik R3. Termoprekidač se postavlja na hladnjaku ,,B,, što bliže samom tranzistoru (MJ11016 ili MJ11030).

ACTIVE_LOAD_PCB

Aktivno opterećenje se može izraditi u mini portabl verziji koja je pogodna za testiranje napajanja i akumulatora  kao zamjena za potrošač do 50W. U zavisnosti od vrste i kapaciteta akumulatora može se podesiti ”fino” pražnjenje prema fabričkim specifikacijama za određen tip akumulatora.

ACTIVE_LOAD_50W_MINI_01

KESATNET 2020 SR

Korišćenje samog vještačkog opterećenja je veoma prosto. Potenciometar P1 postavimo u nulti pojožaj, priključimo napajanje koje ispitujemo ali pri tome pazimo na polaritet. Poslije toga lagano okrećemo potenciometar i posmatramo skalu ampermetra dok ne dostigne određenu maksimalnu vrijednost uz uslov da je napon cijelo vrijeme konstantan. Na ovaj način smo odredili maksimalnu struju koje mjereno napajanje daje. Napon nam je poznat i odmah možemo izračunati snagu. Dalje nam preostaje da vremenski testiramo rad samog napajanja. Ako se pojavi neka nenormalnost, proces mjerenja možemo brzo prekinuti sa tasterom ”zero” i vratiti potenciometar na nulu.

Električnu šemu aktivnog opterećenja (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nact za PCB 1:1 i raspored elemenata (pdf format) možete skinuti ovdje:

SAR 07

Comments are closed.

Featured Posts