Aktivno vještačko opterećenje 100/200W

Prilikom izrade i testiranja uređaja za napajanje (ispravljači i akumulatori), neophodno je imati odgovarajuće...

Continue Reading

Tester zener dioda

Svaki elektroničar zna koliko je nekad  važno među skinutim zener diodama ili zener diodama kojima je izbrisana...

Continue Reading

Tester poluprovodnika

Ovim projektom obrađen je tester elektronskih komponenata sa AVR kontrolerom ATMEGA 8. Orginalan projekat se nalazi...

Continue Reading

DDS generator funkcija sa ATMEGA 16PU

U okviru ovog projekta obrađen je DDS (Direct Digital Synthesis) laboratorijski generator funkcija sa poznatim...

Continue Reading

Mjerač frekvencije do 50MHz

U okviru ovog projekta obrađen je veoma kvalitetan i pouzdan mjerač frekvencije do 50MHz sa poznatim...

Continue Reading

Mjerač frekvencije do 1GHz

U okviru ovog projekta obrađen je mjerač frekvencije do 1GHz. Orginalan projekat objavljen je na linku. Mi smo...

Continue Reading

ESR meter

Elektrolitski kondenzator predstavlja jednu od najrasprostranjenijih pasivnih komponenti (poslije otpora i blok...

Continue Reading

LC metar sa PIC 16F628

U ovom dijelu predstavljamo vam jeda veoma zanimljiv i koristan projekat. Radi se o mjeraču kapaciteta i...

Continue Reading

Digitalni termometar

Za one elektroničare koji su izradili PIC programer sa ovog sajta, evo jednog zanimljivog i korisnog projekta sa...

Continue Reading

Digitalni voltmetar

U okviru ovog projekta obrađen je veoma precizan i koristan digitalni voltmetar. Uređaj koristi dobro poznato...

Continue Reading

Featured Posts