Aktivno vještačko opterećenje 100/200W

Prilikom izrade i testiranja uređaja za napajanje (ispravljači i akumulatori), neophodno je imati odgovarajuće vještačko opterećenje kako bi se ispitala maksimalna snaga napajanja, njegova pogonska sigurnost, disipacija komponenti, itd. Elektroničari većinom koriste pasivna vještačka opterećenja u vidu snažnih žičanih otpornika, raznih kombinacije auto sijalica i slično. Kod upotrebe sijalica moralo se voditi računa i o njihovom radnom naponu. Zahvaljujući operacionom pojačavaču LM10 kao i velikom strujnom pojačanju glavnog tranzistora, sa ovim aktivnim vještačkim opterećenjem mogu se ispitivati izvori napajanja od 2,4 do 100V. Ovo aktivno vještačko opterećenje je specifično po tome što je potpuno autonomno i ne zahtjeva sopstveno napajanje. U zavisnosti od upotrebljenih tranzistora (MJ11016 ili MJ11030) i sa dobro dimenzionisanim pasivnim hladnjacima može se izgraditi vještačko opterećenje do 250W.

Za potrebe naše laboratorije izgradili smo portabl vještačko opterećenje snage 100W koje zadovoljava naše potrebe. Tranzistor MJ11016 postavljen je u ”sendviču” između dva hladnjaka sa odgovarajućom izolaciojm od listića liskuna. Sa istim tranzistorom ali sa većim hladnjacima može se postići snaga do 150W. Otpornik R5 u emiterskom krugu može se izraditi od malog komada cekas žice koji se uvlači u keramičnu cjevčicu.

Ukoliko se aktivno opterećenje koristi za testiranje snažnih uređaja za napajanje u dužem vremenskom periodu, poželjno je dodati ventilator koji se može izraditi u obliku adaptera koji se može postavljati i skidati sa pasivnih hladnjaka.

ACTIVE_LOAD_PCB

Aktivno opterećenje se može izraditi u mini portabl verziji koja je pogodna za testiranje napajanja i akumulatora  kao zamjena za potrošač do 50W.

ACTIVE_LOAD_50W_MINI_01

KESATNET_PLJEVLJA_10

Korišćenje samog vještačkog opterećenja je veoma prosto. Potenciometar P1 postavimo u nulti pojožaj, priključimo napajanje koje ispitujemo ali pri tome pazimo na polaritet. Poslije toga lagano oktećemo potenciometar i posmatramo skalu ampermetra dok ne dostigne određenu maksimalnu vrijednost. To nam je ustvari maksimalna struja koje mjereno napajanje daje. Napon nam je poznat i odmah možemo izračunati snagu. Dalje nam preostaje da vremenski testiramo rad samog napajanja. Ako se pojavi neka nenormalnost, proces mjerenja možemo brzo prekinuti sa tasterom ”zero”.

Električnu šemu aktivnog opterećenja (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nact za PCB 1:1 (pdf format) možete skinuti ovdje:

SAR 07

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Vremenska prognoza

Quote of the Day

more Quotes

Funny Quote of the Day

more Quotes

Featured Posts