Preskeler od 0.1 do 3.5GHz

Evo jednog zanimljivog projekta za elektroničare koji se bave izgradnjom prijemnih i emisioninih radio uređaja u SHF frekvencijskom području. Radi se o preskaleru za područje od 0.1 do 3,5 GHz. Zahvaljujući kvalitetnom i relativno jeftinom (oko 8 EUR) NEC-ovom ulaznom preskaleru UPB 1507 možete u svojoj elektroničarskoj radionici dobiti veoma pouzdan i koristan mjerni uređaj. Kod ovog uređaja, ulazna frekvencija se dijeli sa 1000 tako naprimjer ukoliko na ulazu preskalera dovedete signal 2400 MHz (2,4 GHz) na izlazu će se pojaviti frekvencija 2,4 MHz tako da se za očitavanje frekvencije može koristiti neki frekvenciometar iz nižeg frekvencijskog opsega.

Za one koji nemaju mjerač nižih frekvencija (20-50MHz) predlažemo izgradnju frekvenciometra za 50 MHz sa PIC 16F628 koji je ranije postavljen u okviru projekata na sajtu.

Dizajn za ovaj uređaj prvi put je objavljen 20.07.2000. u izdanju EDN Magazine na linku.

Kod izrade posebnu pažnju treba posvetiti ulaznom dijelu sa UPB 1507. S obzirom da se ovaj prescaler radi isključivo u SMD varijanti, mi smo razradili PCB za ulazni dio u razmjeri 1:1, koji se u PDF formatu može preuzeti na ovom sajtu. Za izradu PCB za ulazni dio prescalera, obavezno se koristi dvostrani vitroplast sa SMD komponentama. Drugi PCB sa ostala 4 IC kola može se uraditi takođe na dvostranom vitroplastu ali nije obavezno. Uređaj se sastoji od osnovnog kućišta koje se izrađuje od jednostranog vitroplasta (bakar okrenut unutra), a zatim je cijeli uređaj smješten u aluminijsko kućište. Diode na ulazu (2x1N5711) nisu demodulatorske već imaju funkciju zaštite ulaznog dijela prescalera. Praktično uređaj može i bez njih raditi ali je u tom slučaju ulaz nezaštićen jer nema dodatnog atenuatora za jače RF signale. Ulazna osjetljivost ovog uređaja je relativno niska, oko 0 dBm (1mW). Apsolutni maksimum je oko 5 dBm (3,2mW).

Potrošnja uređaja je oko 36 mA a u radu iznosi oko 47 mA, tako da se za napajanje može koristiti baterija od 9V. U našoj varijanti, mi smo na kućištu izveli DC utičnicu za 9V.

Električnu šemu (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane ploče za UPB 1507  (pdf format) možete skinuti ovdje:

KESATNET 15 GODINA SR

One Response to Preskeler od 0.1 do 3.5GHz

Featured Posts