Mjerač frekvencije do 50MHz

U okviru ovog projekta obrađen je veoma kvalitetan i pouzdan mjerač frekvencije do 50MHz sa poznatim mikrokontrolerom PIC 16F628. Orginalan projekat objavljen je na linku. Mi smo redizajnirali štampanu pločiču sa rasporedom za LCD displej kod kojih su pinovi za pozadinsko osvjetljenje displeja 15 i 16 (LCD 16×2 sa plavom pozadinom). Veza displeja i PCB, ostvarena je kontaktnom muškom i ženskom letvicom sa 16 pinova. U slučaju korištenja drugog displeja, potrebe je redizajnirati PCB ili uraditi ožičenje uz predhodnu provjeru rasporeda pinova, kako ne bi došlo do oštećenja uređaja. Ovaj mjerač frekvencije pokriva cijelo VF radio-amatersko područje a zbog svoje preciznosti (pet decimala), sa odgovarajućim preskalerom, predstavlja dobru osnovu za proširenje na više frekvencijske opsege. Takođe, zbog relativno lake izrade, ovaj mjerač može odlično poslužiti kao nadogradnja za generator funkcija koji nema indikator za frekvenciju.

Električnu šemu (pdf format) možete skinuti ovdje:
Raspored elemenata (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane ploče (pdf format) možete skinuti ovdje:
HEX program za PIC možete skinuti ovdje:

9 Responses to Mjerač frekvencije do 50MHz

Featured Posts