Kućni audio pojačavač 50W sa TDA7294

Ovaj projekat namjenjen je kako početnicima tako i iskusnim elektroničarima kojma treba jeftin i pouzdan audio pojačavač za kućne potrebe. Iako se radi o standardnom spoju TDA7294, prije početka izrade ovog pojačavača potrebno je obavezno pogledati orginalne tehničke podatke od proizvođača kako bi se u startu otklonile neke nedoumice. (link)

Naime, često se audio moduli sa TDA7294 ”proglašavaju” kao pojačavači 100W (muzička snaga).  Realno, ovo kolo može dati pravih 50W na 4 oma  što je sa kvalitetnim dvosistemskim ili trosistemskim zvučnim kutijama od 70-80W sasvim dovoljno za kućni audio pojačavač. Kod stereo izrade, potrebno je uraditi dva modula, dobro dimenzionisati napajanje i uspjeh neće izostati.

Kod prvih proba, ukliko je potrebno imati kontrolu nivoa ulaznog signala, na ulaz se može postaviti logaritamski potenciometar od 10k.

Ovaj modul će dobro doći i onim audio konstruktorima koji imaju neki postojeći kućni stereo pojačavač a kojem je izlaz stradao. Naravno prvo što treba da se uradi jeste da se prekontroliše postojeće napajanje jer ukoliko je jednosmjerni napon na filterskim elektrolitima veći od 35V potrebno je promijeniti ili prepraviti mrežni transformator tako da se na njegovom sekundaru dobilje 2x 24-25V naizmjeničnog napona.

TDA_7294_schematic

TDA_7294_02

Na osnovu orginalnih dijagrama za ovaj audio pojačavač sa TDA 7294, može se vidjeti da je izobličenje kako na maloj snazi od 1W tako i na punoj snazi od 50W veoma malo.

TDA7294_dijagram2

TDA7294_dijagram1

Kod izrade i testiranja potrebno je obratiti pažnju na sledeće:

  • Štampanu pločicu je poželjno uraditi na vitroplastu sa debljinom bakra 70um,
  • Prije lemljenja samog IC TDA7294, potrebno je dobro očistiti svih 15 nožica,
  • Samo kolo mora biti dobro izolovano od hladnjaka sa teflon podloškom i izolovanim zavrtnjem,
  • Ne smijemo zaboraviti da je ovaj pojačavač u klasi AB tako da se TDA7294 puno grije i bez signala tako da se ne smije probati bez dobrog hladnjaka. Iako ovo IC kolo ima fabričku termo zaštitu (na 145 stepeni) ipak ne treba reskirati.
  • S obzirom da su dobri pasivni hladnjaci predstavljaju najskuplju komponentu, u konačnoj verziji može se upotrijebiti manji pasivni hladnjak sa dodatnim ventilatorom od računara
  • Kod prvog puštanja treba dobro prekontrolisati sve veze, provjeriti kako su  filterski elektroliti okrenuti, provjeriti napon na samom ispravljaču,
  • Kod prvog puštanja u rad, radi predstrožnosti  na red sa primarom mrežnog transformatora postavite običnu sijalicu od 75w.

Električnu šemu audio pojačavača  (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane ploče i raspored elemenata (pdf format) možete skinuti ovdje:

KAKO_DRZAVA_PRISLUSKUJE_SVOJ_nAROD

Comments are closed.

Featured Posts