Digitalni voltmetar

U okviru ovog projekta obrađen je veoma precizan i koristan digitalni voltmetar. Uređaj koristi dobro poznato 40-pinsko IC kolo ICL 7107 koje sadrži analogno digitalni konvereter, komparator, dekoder i drajver za 7-segmentni LED displej. Mjerni opseg je od 0 do 1999 V.

 

 

 

IC kolo ICL 7107 je osjetljivo na elektrostatički potencijal i prilikom montaže potrebno je voditi računa da se njegovi kontakti direktno ne diraju rukom. Za one koji nemaju veće iskustvo za ”tjesno lemljenje” elemenata, preporučujemo da koriste 40-pinsko podnožje kako za IC tako i za 7-segmentne LED displeje.

Voltmetar je izveden u obliku panela i sa odgovarajućim preklopnikom može se koristiti kao samostalni uređaj.

Takođe, može se koristiti za indikaciju napona i struje kod stabilisanog ispravljača koji je opisan u okviru projekta 1.

Kada se koristi kao ampermetar, paralelno ulazu ampermetra treba postaviti odgovarajući strujni razdjelnik ”šent”. Za one elektroničare koji nemaju iskustva sa izgradnjom strujnog razdjelnika, poželjno je da se konsultuju sa iskusnijim kolegama.

Električnu šemu i raspored elemenata (pdf format) možete skinuti ovdje:
Raspored komponenti  (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane ploče  (pdf format) možete skinuti ovdje:

3 Responses to Digitalni voltmetar

Featured Posts