Digitalni termometar

Za one elektroničare koji su izradili PIC programer sa ovog sajta, evo jednog zanimljivog i korisnog projekta sa kojim mogu isprobati svoj programer i napraviti koristan uređaj. Radi se o digitalnom termometru koji koristi mikrokontroler 18F84A i vema precizni termo-senzor D18B20.

Radi smanjenja troškova uzeti kontroler za 4MHz jer je jeftiniji od istog kontrolera koji radi na 20MHz. Takođe, nema potrebe za prvu cifru koristiti 7-segmentni displej, već se može postaviti jedna pravugaona crvena LED dioda (segment G).

Poslije izrade i programiranja, potrebno je malo vremena posvetiti samom smještaju senzora. Najjednostavnije je iskoristiti tijelo od starog flomastera, izbušiti ga na prednjem dijelu i u njega smjestiti termo-senzor. Ako se senzor postavlja vani, kućište sa senzorom treba blago zakrenuti prema dolje kako bi se sprječio prodor vlage. Za izvođenje termo-sonde vani ili na posebnu lokaciju, najbolje je iskoristiti mikrofonski kabal (zaštitni oklop masa, ostala dva provodnika + napajanje i DATA).

Električnu šemu i raspored elemenata (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane ploče i adaptera (pdf format) možete skinuti ovdje:
HEX program za ovaj termometar, možete skinuti ovdje:

Comments are closed.

Featured Posts