AVR multimetar

Za elektroničare koji su za svoj kutak uradili laboratorijsko napajanje sa strujnom i naponskom regulacijom, obradili smo zanimljiv projekat A/V metra sa popularnim mikrokontrolerom Atmega 8 i LCD displejom. Pored mjerenja struje i napona, sa ovim uređajem se kontroliše i dozvoljena disipacija na izlaznom tranzistoru od napajanja, predhodno programiranim aktiviranjem ventilatora u samom kućištu napajanja. Štampana ploča je prilagođena za Atmegu 8 u DIP kućištu i tako je dizajnirana da se odgovarajućim odstojnicima montira odmah iza LCD displeja 16×2 ili 16×1. Tako uradjen ”samonoseći” modul može se direktno montirati na prednju ploču na postojeće matice od displeja. Uređaj je testiran i pokazao se kao jako pouzdan i tačan instrument za mjerenje napona i struje na laboratorijskom ispravljaču. Za mjerenje struje nije potrebno dodavanje posebnog ”šenta” i sam postupak baždarenja je veoma jednostavan. S obzirom da se sa ovim modulom može vršiti kontrola snage na kojoj dolazi do povećanog grijanja, u postojeće kućište laboratorijskog ispravljača potrebno je ugraditi ventilator od napajanja iz računara. Posebno pažnju treba obratiti da se kod završne montaže, stabilizacije 7805 i 7812 izdvoje na dobrom hladnjaku (alumiijski lim 1,5mm postavljen cijelom dužinom modula). Takođe, kod nabavke LCD displeja treba voditi računa o rasporedu pinova u protivnom se PCB mora preraditi.

Podešavenje:

Za ulazak u meni podešavnja potrebno je držazi pritisnut taster, a potom uključiti multimetar. Prvi parametar za podešavanje je referentni napon. Referentni napon varira od kola do kola u prilično širokom rasponu. Ovaj napon se mjeri na pinu 21. Izmjerenu vrijednost potrebno je upisati u kontroler, pritiskanjem tastera, dok se ne dođe do željene vrijednosti.  Nakon izvršene postavke, taster se ne smije pritiskati narednih 5 sekundi.

Sledeći parametar koji se podešava jeste vrijednost shunt otpornika. Takođe kao u prethodnom slučaju za Vref napon, pritiska se S1 dok se ne dođe do željene vrijednosti, a potom ne pritiskati ništa narednih 5 sekundi.

Nakon odabira shunt otpornika, vrijeme je da se postavi tačan napon, koji se jednostvano podešavna kao i prethodna dva slučaja.

Zadnji parametar koji se podešava jeste snaga pri kojoj se uključuje ventilator. Podešava sa na istom principu kao prethodni parametri.

Električnu šemu AVR A/V metra (pdf format) možete skinuti ovdje:
Šemu priključnih tački za napajanje (pdf format) možete skinuti ovdje:
Raspored elemenata (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nact za PCB 1:1 (pdf format) možete skinuti ovdje:
Program za ATMega8 (HEX) možete skinuti ovdje:

4 Responses to AVR multimetar

  1. kolika je maksimalna kontrola struje i napona

  2. napravio sam amper volt metar i radi odlicno.samo mi svetlo displeja trepti(ukluci iskluci ).izvadio sam atmega8,tada sveti displej kontinuirano.Mislim da nije podesen fuse bit.ako je to molim vas da mi posaljete adrese za fuse bit .hvala

Vremenska prognoza

Quote of the Day

more Quotes

Funny Quote of the Day

more Quotes

Featured Posts