Zaštita zvučnika

LOUDSPEAKER PROTECTION WITH SOFT START

Ovaj uređaj namjenjen je za zaštitu zvučnika od pozitivnog i negativnog napona na izlazu pojačavača. Ovaj napon se može pojaviti usled neke greške u izlaznom stepenu audio pojačavača kao i pojave ”klip”-a zbog premodulisanog izlaznog stepena, nepravilne frekvencijske krive itd.
U sklopu uređaja ugrađen je i tajmer za zadrškom uključenja zvučnika u trajanju od cca 5 sekundi.

Za izradu uređaja koriste se djelovi koji se lako mogu naći na našem tržištu. Izuzetak može biti rele čiji kontakti moraju obezbjediti protok struje od 10A. Iz tog razloga je na štampanoj ploči predviđena ugradnja dva relea (radni kontakti spojeni paralelno) tako da se u finalizaciji izrade može postaviti jedan rele od 10A ili dva relea od 5A.

Za napajanje uređaja potrebno je obezbjediti simetrično stabilisano napajanje +/- 12V. U tu svrhu na sekundaru mrežnog transformatora potrebno je imati 15V.

Transformator se može dimenzionisati za dodatnu struju od 300mA kako bi se mogao iskoristiti za napajanje ventilatora koji se postavljaju za hlađenje izlaznog stepena audio pojačavača. U tom slučaju kako je prikazano na šemi u detaljnoj dokumentaciji, na red sa ventilatorima se postavlja 4-5 dioda  kako bi se obezbjedio pad napona od 2,5-3,0 V kako bi ventilatori radili na deklarisanom naponu od12V.

Testiranje završenog uređaja može se obaviti i bez priključenja na audio pojačavač. Dovoljno je da se na otpornik R7 dovede pozitivan ili negativan napon od 20-30 V i ukoliko je uređaj dobro sklopljen, rele će istog momenta reagovati i upaliće se crvena LED dioda.Takođe, prilikom puštanja u rad samog uređaja, prvo će svjetliti crvena LED dioda a poslije 5 sekundi zasvijetliće zelena LED dioda.

Električnu šemu (pdf format) možete skinuti ovdje:
Raspored elemenata (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane ploče i adaptera (pdf format) možete skinuti ovdje:

PLJEVLJA_KESATNET

12 Responses to Zaštita zvučnika

Featured Posts