PCB antena za 2.4GHz

U okviru ovog projekta opisana je izrada mini YAGI antene izrađene na dvostranoj štampanoj pločici koja pokriva opseg od 2,4 do 2,485 GHz i daje ”pravih” 7dB (u odnosu na izotropni radijator) dobiti odnosno pojačanja. Posebno treba naglasiti da antena u cijelom ovom opsegu ima VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) manji od 1,3. Za amaterske konstruktore antena na visokim frekvencijama, poseban problem je kako izraditi dvije antene sa istim karakteristikama zbog  fine i precizne mehaničke obrade svakog elementa. U slučaju ove antene problem je rješen jer se svi elementi (izuzev reflektora) izrađuju poznatim postupkom za izradu štampanih pločica. Prilikom pripreme za štampu, treba dobro paziti da na pausu ne ostane bilo kakva druga linija, tačkica ili slovo jer bi poslije razvijanja i razjedanja takav bakarni ‘’detalj’’ mogao poremetiti električne karakteristike ove antene.

Kako bi se izbjeglo direktno lemljenje ”vrućeg” kraja ”N” konektora (može da se podigne štampa), poželjno je uraditi dodatnu bakarnu piksnu, koju je lakše zalemiti na štampu.

Za izradu zaštitnog kućišta za ovu antenu, može se iskoristiti parče plasične kanalizacione cijevi spoljnjeg prečnika 75mm, dok je prednje i zadnji poklopce poželjno uraditi na strugu. Predpostavljam da će iskusniji konstruktori naći neku svoju alternativu za zatvaranje kućišta. Prije zatvaranja kućišta, obavezno flomasterom označiti položaj elemenata kako bi antena bila postavljena u vertikalnoj polarizaciji. Takođe, poslije zatvaranja antene, u donjoj zoni prednjeg i zadnjeg djela kućišta, obavezno napraviti po jednu rupu prečnika 4-5 mm, kako bi se sprječila kondenzacija koja može drastično da pokvari električne karakteristike ove antene. Za povezivanje antene sa Wi-Fi uređajem, koristiti 50-omski kabal sa što manjim podužnim slabljenjem.

Antena daje odlične rezultate kada se koristi kao iluminator (pobuđivač) za paraboličnu antenu. Ako se koristi kvalitetna parabola sa 41dB pojačanja (prečnik 1,2 m), dužina trase radio linka 2,4 GHz između dva Wi-Fi uređaja može biti i 5-8 km bez dodatnih uređaja (optičke vidljivost između dvije antene i slobodna I Frenelova zona).

Veća dužina trase radio linka na 2,4 GHz, može se postići povećavanjem standardne snage RF predajnika u ruteru koja je obično 50mW (17dBm) ili 100mW (20dBm) na 500mW (27dBm), što se postiže sa dodatnim RF pojačavačima na obje strane.

Nacrt antene  (pdf format spreman za štampu) možete skinuti ovdje:

Comments are closed.

Featured Posts