LC metar sa PIC 16F628

U ovom dijelu predstavljamo vam jeda veoma zanimljiv i koristan projekat. Radi se o mjeraču kapaciteta i induktiviteta sa poznatim PIC mikrokontrolerom 16F628. Uređaj će dobro doći svakom elektroničaru a posebno audiofilima koji se bave izgradnjom zvučnih skretnica, jer je izrada prigušnica za skretnice uvijek problem ako nemate mjerač induktivnosti. Kao što se vidi iz priložene šeme, za izgranju uređaja nije potrebno mnogo komponenti i isti se može brzo i lako izraditi.

Navešćemo nekoliko uslova koji bi se trebali ispuniti kako bi uređaj radio pouzdano i precizno. Kondenzatori C4 i C5 treba da su obavezno stirofleks i da imaju što manju toleranciju. Ovakvi kondenzatori se teže nalaze u prodavnicama pa zato preporučujemo da se upotrijebe kondenzatori sa nekih rashodovanih uređaja. Idealno bi bilo kada bi se u startu imali prigušnica od 82uH. Ova vrijednost nije standardna i teško se nalazi. Nemojte da vas ovo obeshrabri, uređaj radi kvalitetno i sa prigušnicom od 100uH. Najbolje je uređaj pustiti u pogon i kalibrisati. Poslije toga uzeti drugu prigušnicu od 100uH, pomalo odmotavati i stalno mjeriti dok se ne dobije vrijednost 82uH.Poslije toga skinuti prvu prigušnicu i postaviti ovu od 82uH. Poslije ove zamjene uređaj ponovo kalibrisati. Za kalibraciju se koristi neki kvalitetni kondenzator sa što manjom tolerancijom. Kada se uređaj kalibriše sa kapacitetom, kalibrisan je i za mjerenje induktiviteta.

Kalibracija:
Postaviti glavni preklopnik u položaj ”C”, resetovati na ”ZERO”, na ulaz postaviti kvalitetan kondenzator, mikro kratkospojnicima (UP-DOWN) J3 i J4 ili mikroprekidačima u DIL8 kućištu (zavisno šta ugradite) dovesti vrijednost (UP-DOWN) kapaciteta na displeju da vam se poklapa sa oznakom kapaciteta na kondenzatoru. Nemojte da vas zbunjuje što na uređaju ne postoji taster za memorisanje. Prilikom svakog baždarenja EPROM trajno pamti zadnje stanje. Kod svakog novog mjerenja obavezno koristiti taster za reset ”ZERO”. Kod mjerenja induktiviteta prebaciti na ”L”, kratko spojiti ulazne priključke i resetovati. Poslije toga, na mjerne priključke postaviti prigušnicu i na displeju očitati vrijednost. Rele od 5V je važna komponenta jer PIN 13 od PIC-a ”isporučuje” cca 30mA. U nekoliko LC mjerača koje smo izgradili ugrađeni su relei od 6V sa starih dvojničkih kutija (potražite kod telefondžija). Ukoliko budete imali problema sa nabavkom ovog relea, nemojte se obeshrabriti. U pdf formatu je data šema ovog LC mjerača sa dodatnim tranzistorom i onda rele neće biti problem.

Električnu šemu v1 (pdf format) možete skinuti ovdje:
Električnu šemu v2 (pdf format) možete skinuti ovdje:
Raspored elemenata (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane ploče (pdf format) možete skinuti ovdje:
HEX program za ovaj LC metar, možete skinuti ovdje:

4 Responses to LC metar sa PIC 16F628

Featured Posts