Detektor špijun buba

KAKO_DRZAVA_PRISLUSKUJE_SVOJ_nAROD

Naglim razvojem mikro-elektronike, postavljanje bežičnih uređaja za prisluškivanje i video prenos u stanovima i poslovnim prostorijama postaje na žalost obična stvar. Međutim, otkrivanje ovakvih uređaja nije tako lako, iako je poznat njihov sistem rada. Ovi uređaji su veoma malih dimenzija i veoma su slični uređajima koje koristimo svaki dan. U početku, ovi uređaji su koristili FM frekvencijski opseg od 100MHz. Sada ovi uređaji rade na višim frekvencijama i sve češće koriste SHF opseg preko 1 GHz. Posebnu opasnost za narušavanje naše privatnosti predstavljaju špijun bube-mobilni telefoni takozvani ”spavači” koji se postavljaju u stanove i poslovne prostorije, a koji se aktiviraju van prostorije na nečujni poziv. Takođe, narušavanje naše privatnosti prestavlja i neovlašćeno postavljanje GPS lokatora u lična vozila koje ovaj detektor može registrovati. Ovaj detektor je dizajniran kao širokopojasni RF prijemnik sa maksimalnim gornjim frekvencijskim opsegom 3,5 GHz do 7,2 GHz u zavisnosti od upotrebljenih dioda i antena. Sa ovim detektorom moguće je registrovati bežične prislušne audio-video uređaje u prečniku do 4m. Elektroničari koji se bave RF tehnikom, ovaj uređaj mogu koristiti kao relativni mjerač elektromagnetskog polja.

Uređaj se sastoji iz RF detektora signala  sa diodama 1N21F ili 1N5711 i dijela za indikaciju signala gdje se može koristiti analogni mikroampermetar ili modul sa LED diodama koji pokreće poznato kolo LM3914. U oba slučaja za podizanje nivoa detektovanog RF signala koristi se operacioni pojačavač LM358 sa mogućnošću podešavanja pojačanja. Za preciznija pretraživanja radio-spektra, poželjno je izraditi set loop antena od bakarne žice prečnika 1mm do 2mm sa dužinama koje približno odgovaraju talasnoj dužini određenog područja.

12,5cm    područje 2,4GHz (Bluetooth, WLAN)
16 cm      područje 1800MHz (GSM)
19cm       područje 1575MHz (GPS-L1)
24cm       područje 1220MHz (GPS-L2)
33 cm      područje 900MHz (GSM)
70 cm      područje 433MHz (UHF)

Takođe, zbog manjih dimenzija prijemnih antena, može se napraviti set ”štap” antena od bakarne žice prečnika 1mm koje približno odgovaraju četvrtini talasne dužine određenog područja.

3,3 cm      područje 2,4GHz (Bluetooth, WLAN)
4,0 cm      područje 1800MHz (GSM)
4,7cm       područje 1575MHz (GPS-L1)
6,1cm       područje 1220MHz (GPS-L2)
8,3 cm      područje 900MHz (GSM)
17,5cm     područje 433MHz (UHF)
75cm        područje 100MHz (FM)

Za detektovanje RF signala iz područja 2,4GHz, odlično se pokazala PCB antena.

Ukoliko se ne koristi samo jedna fiksna antena, za antenski priključak zbog viših frekvencija isključivo koristiti ”N” ili ”SMA” konektore.


Za naprednije elektroničare preporučujemo da ovaj detektor urade sa RF senzorom LT5534 čije karakteristike možete pogledati na linku. Iako smo PCB dizajnirali za RF mjerač polja od 50MHz do 3,8GHz, cijeli sklop se može koristiti kao detektor. Samo kolo LT5534 ima veliki dinamički opseg i detektuje sve RF signale u svom opsegu sa svim vrstama modulacija koje se primjenjuju u mobilnoj telefoniji i modernim bežičnim video kamerama. Šema RF detektora sa LT5534 data je u prilogu.

Električnu šemu detektora AlsatHOUND-I (analogna indikacija) (pdf format) možete skinuti ovdje:
Električnu šemu detektora AlsatHOUND-II (LED indikacija) (pdf format) možete skinuti ovdje:
Električnu šemu detektora AlsatHOUND (sa LT5534 kolom) (pdf format) možete skinut ovdje:

KESATNET 2020 EN

One Response to Detektor špijun buba

Featured Posts