Zvučna kutija 300W za razglas

U okviru ovog projekta obrađena je izrada zvučnih kutija za razglas. Na raspolaganju smo imali dvije ’’petnestice’’ EMINENCE KAPPA 15 i dva SAL drajvera visokotonca DP35. Zbog nedostatka orginalnih lijevkova za visokotonce, upotrijebili smo prednju plastiku od piezo visokotonaca SAL KHS 120. Dio sa piezo elementom je odstranjen a na njegovo mjesto u osi je postavljen DP35.

KESATNET 2020 SR

Glavna konstrukcija zvučne kutije urađena je od iverice 16mm sa dosta ojačanja od drvenih letvica. Konstruktivni detalji sa dimenzijama dati su u posebnom PDF prilogu.

Skretnice su urađene kao dvosistemske. Za izradu prigušnica potrebno je imati mjerač induktiviteta. U zavisnosti od ”rezne frekvencije” i upotrebljenih zvučnika potrebno je koristiti tabelu u PDF formatu. Poželjno je koristiti blok kondenzatore, u nedostatku mogu se koristiti i bipolarni. Ožičenje kutija se izvod sa PVC licnastom žicom 2,5mm2. Kod ožičenja voditi računa o polaritetu zvučnika.

Dimenzije kutije (pdf format) možete skinuti ovdje:
Tabele za izradu skretnica (pdf format) možete skinuti ovdje:

 

Comments are closed.

Featured Posts