RF zračenje baznih stanica

Kemal Dervic author

Prva tačka sistema sa kojom se mobilni telefon susreće i preko koje ulazi u sistem mobilne telefonije je bazna stanica. Preko antena baznih stanica i primopredajnika signal sa mobilnog telefona ulazi u sistem mobilne telefonije i dalje prolazi kroz ostale dijelove mreže.

Zabrinutost javnosti nije samo zbog  štetnog uticaja mobilnih uređaja, nego i zbog sve većeg broja  baznih stanica (slika 6.17) koje se postavljaju na vrhovima njihovih zgrada i na antenskim stubovima u naseljenim mjestima.

DETECTOR_RF_ELECTROSMOG_BANNER

KESATNET 2020 SR

Bazne stanice se razlikuju po namjeni: za makroćelije ili mikroćelije. U makroćelijama se upotrebljavaju velike, snažne antene kojih  obično ima  veći broj da bi se dobila bolja pokrivenost što većeg područja. Montiraju se na 15 do 50 metara visoke konstrukcije na uzvišenjima izvan gusto naseljenih područja. Pristupne stanice za mikroćelije su obično postavljene na visoke zgrade, te služe za pokrivanje manjih područja sa  mnogo  korisnika.

Antene  baznih stanica mogu biti sa kružnim zračenjem (omnidirekcione) ili usmjerene (antenski paneli), koji se češće koriste. Bazna stanica sa mobilnim stanicama radi tako da koristi najmanju snagu u okviru prihvatljivog kvaliteta zbog minimizacije interferencija unutar kanala, kao i zbog same štednje baterija kod mobilnih stanica, a samim tim i manjeg zračenja.

base_station617

Na osnovu utvrđenih maksimalnih snaga zračenja na relaciji: bazna stanica-mobilna stanica, izvršena je klasifikacija  prema snazi (tabela 6.3).

Jedna od glavnih osobina elektromagnetskog polja je ta da gustina snage zračenja antene opada u prosjeku sa kvadratom rastojanja od predajnika. U praksi, mjerenja su pokazala da gustina snage, u

takozvanoj ”dalekoj zoni”, opada i sa znatno višim stepenom rastojanja, što je povoljno  s obzirom  na  manju  opasnost od zračenja.

base_station621

U tabeli 6.4 data su orijentaciona rastojanja za daleke zone  kod  GSM pedajnika, u zavisnosti od frekvencije predajnika.

S obzirom da  sistemi mobilne telefonije rade u opsezima 900MHz / 1800MHz (GSM)  i 2100 MHz (3G), ljudi i tehnički uređaji se u praksi uvijek nalaze u tzv. “dalekoj zoni” zračenja bazne stanice. Pri tome je  cijelo tijelo čovjeka izloženo  polju elektromagnetske emisije bazne stanice.

Na slici 6.18, prikazan je primjer jedne tipične mikroćelije GSM mreže sa izmjerenim nivoima električnog polja koje je nastalo od zračenja antenskog sistema ove bazne stanice.

base_station618

Postavlja se pitanje: Kakav uticaj ima antena sa slike 6.18 postavljena na vrh zgrade na stanare na najvišem spratu, kao i  na stanare u najbližoj zgradi?

Na prvi pogled zračenje glavnog snopa prema dolje je neznatno (u većini slučajeva osa glavnog snopa je oborena 60 prema zemlji),a i betonski krov dobro apsorbuje i smanjuje  zračenje bočnih latica (Side lobe), ako je riječ o armiranom betonu.

Međutim, treba imati u vidu da je zračenje na ovim frekvencijama, (900MHz,1800MHz i 2000 MHz), veoma kompleksno. Iz tog razloga, u ovakvim slučajevima ne treba prihvatati bilo kakve paušalne procjene o štetnosti ovih zračenja, pogotovu ako su dobijene od neovlaštenih lica za ovu oblast.

Po pravilu, stanari zgrade na kojoj mobilni operater namjerava postaviti antenski sistem bazne stanice, kao i stanari zgrada u neposrednoj blizini te lokacije, ne bi smjeli dozvoliti postavljanje bilo kakve emisione opreme, dok operater GSM mreže ne dobije certifikat sa kojim se dokazuje da zračenje te emisione opreme, na toj lokaciji,  neće prelaziti dozvoljene nivoe. Ovo je praksa koja se primjenjuje u svim zapadnim zemljama, a navodimo neke od razloga:

Prvo, stanari na zadnjem spratu zgrade, odmah ispod antenskog sistema, izloženi su zračenju iz bočnih latica glavnog antenskog snopa. U tom slučaju, iako se radi o veoma malim nivoima gustine elektromagnetskog polja, ne smijemo zaboraviti da ovo zračenje ima kumulativni karakter i da su stanari na tom spratu konstantno izloženi zračenju.

Drugo, ukoliko antenski sistem nije dobro postavljen ili ako nije ispoštovan projekat, stanari zgrada  u neposrednoj blizini, a na pravcu glavnog snopa zračenja antenskog panela, mogu biti  zračeni sa malim nivoima, ali konstantno.
Takođe, zbog nepropisne montaže, može doći do odbijanja – refleksije od zgrade preko puta (slika 6.18),tako da stanari na nižim spratovima  zgrade na kojoj se nalazi antenski sistem  mogu biti ozračeni sa nedozvoljenim nivoom. I u ovom slučaju, zračenje ima kumulativni karakter i ono mora  biti svedeno na najmanju moguću mjeru.

Treće, sama terasa je konstantno zračena sa bočnim laticama glavnog antenskog snopa. Zbog toga izlazak na terasu treba da bude stanarima nedostupan i pravilno označen sa odgovarajućom tablom upozorenja (slika 6.19-a). Takođe, servisni radnici koji se bave održavanjem zajedničkih instalacija u zgradama (satelitske antene, liftovi, itd..) na čijim su krovovima montirane bazne stanice mobilne telefonije, treba da imaju odgovarajući mjerač elektromagnetskog zračenja, kako bi prije  početka sa radovima, odredili  područje sigurnosne zone  (slika 6.19-a).

Drugi i snažniji tip antena su antene baznih stanica za makroćelije. To su velike antene obično sastavljene od više manjih usmjerenih antena koje napajaju snažni RF predajnici. Postavljaju se van naseljenih područja na uzvišenjima i brdima. Antenski sistemi se montiraju na 15 do 50 m visoke tornjeve i imaju veoma velik domet emitovanja. Kada bi stali  na 2 metra od takve antene, trenutno bi osjetili efekt zagrijavanja tijela. Tih 2m od antene je opasna zona i pristup je zaštićen. Glavni snop zračenja je obično usmjeren 6º u odnosu na nivo zemlje. Područje neposredno ispod antenskog stuba je sasvim sigurno jer je tu signal najslabiji (slika 6.20).

base_station619

Takođe je vidljivo da dok snop zračenja dođe do nivoa zemlje, njegova snaga je premala da bi prouzrokovala efekt zagrijavanja kod čovjeka.

Lokacije ove vrste baznih stanica, ne smiju biti u blizini škola, bolnica, odmarališta, javnih parkova itd. Takođe, i ovdje važe pravila da je operater prije dobijanja dozvole za postavljanje bazne stanice, dužan pribaviti svu potrebnu dokumentaciju sa kojom će biti određena šira sigurnosna zona, zbog eventualnog štetnog zračenja na opštu populaciju [2,8,11,15,19,22,24].

base_station620

U prethodnom izlaganju problem uticaja elektromagnetskog zračenja od baznih stanica mobilne telefonije posmatrali smo prilično uopšteno sa stanovništva antenskog sistema bazne stanice, kao jednog i jedinog izvora EM zračenja u odnosu na posmatranu tačku. Međutim, danas kada je u našem okruženju sve više  baznih stanica, bilo da se radi o GSM mikroćelijama ili makroćelijama, ovom problemu se sve više ozbiljnije i studioznije pristupa.

Ovo iz razloga, ako želimo  dobiti pravo stanje gustine elektromagnetskog polja u nekoj posmatranoj tački ili dijelu prostora, potrebno je izvršiti precizna stručna mjerenja, kao i proračune, jer je opšta populacija izložena zračenju iz više izvora koji stvaraju sumu elektromagnetskih polja različitih snaga zračenja i frekvencija.

Na primjer, na jednom antenskom stubu (slika 6.19-b) može biti montirano i do dvadesetak raznih emisionih antena koje se napajaju sa predajnicima različitih snaga i frekvencija. Pri tome se često koriste  antene sa različitim pojačanjima i dijagramima zračenja.  Svaka od ovih emisionih antena sa svojim EM poljem doprinosi povećanju gustine snage EM talasa u okolnom prostoru.

Za detaljni proračun i analizu elektromagnetskog zračenja bazne stanice, a u cilju dobijanja što preciznijih rezultata za jačinu polja u određenim mjernim tačkama, potrebno je imati tačne podatke o lokaciji bazne stanice, kao i tehničke i montažne  podatke o ugrađenoj opremi (predajnici, kablovi, antene i antenski stubovi).

U većini zapadnih zemalja donijeti su veoma strogi propisi za  postojeće i nove bazne stanice. Referentni nivoi zračenja za profesionalnu izloženost kao i za opštu  populaciju definisani su standardima koji se mogu razlikovati u pojedinim zemljama i oni su obrađeni u posebnoj glavi ove knjige. (top)

Izvod iz šestog poglavlja knjige ”Čovjek u bliskom radiofrekvencijskom polju” autora Kemala Dervića. ISBN 978-86-85499-29-6

smart_phones_microwave_bomb-02

base_station_pljevlja

Reference MTHR

baee_station_hazard

base_station_health_risk

tri_studije_RF-solo

REFERENCA_SANTINI_2001

(top)

24 Responses to RF zračenje baznih stanica

 1. Nacin na koji je obradjena tema je vrhunski za pocetnike.Licno sam zainteresovan za ovo podrucje ali sam bez predznanja i zato sam se odusevio pravim pristupom na nacin kako su se pisali pravi udzbenici.Po struci sam arhitekta i smatram poznavanje ove teme neophodnim delom mojih profesionalnih znanja.Rado bih nabavio i vasu cenjenu knjigu ako je ima u nekoj knjizari u Novom Sadu ili pouzecem oreko poste. Ako postoji mogucnost rado bih vam postavio i neka konkretna pitanja koja su vezana za jednu parcelu koju je pozelela moja cerka da kupi a u neposrednoj blizini je cini mi se makro celijska antena. U svakom slucaju hvala Vam!

  • Poštovani kolega, hvala na interesovanju za moju knjigu.Nažalost nemam svojih autorskih primjeraka već duže vrijema ali ću pokušati preko izdavača da Vam pronađem primjerak o čemu ću Vas obavijstiti.
   Što se tiče placa na kojem se nalazi bazna stanica, s obzirom da ste athitekta, uzmite urbanisičku podlogu bilo kojeg razmjera, napravite krug sa lokacije antenskog stuba i ako se plac Vaše ćerke nalazi unutar radijusa 150-200 metara ne bih Vam preporučio da se na toj lokaciji pravi objekat za stanovanje i povremeni boravak. Ovo iz razloga što operateri rijetko mijenjaju lokaciju bazne stanice i samo dodaju uređaje sa čime se konstantno povečava gustina EM zračenja u cijelom spektru 900, 1800, 2100, 2400 a uskori i na 5400 MHz.Samim tim povećava se opasnost od kumulativnog zračenja. Vaša zabrinutost nije za potcjenitier se već duže vremena u evropskim zemljama strogo vodi računa o izgradnji stanbenih objekata u blizini baznih stanica. Takođe, prilikom kupovine stanova sve veći broj kupaca traži atest o EM zagađenju na toj lokaciji.

   S poštovanjem,
   Kemal Dervić

 2. Poštovani kolega,
  Unapred Vam se zahvaljejem na trudu oko nabavke Vaše knjige kao i oko saveta za plac moje ćerke.
  Ja sam doneo pogrešan zaključak na bazi vašeg šematskog prikaza GSM antene na stubu od 20 m. i mog neznanja (da tekst područje slabog signala znači isto što i zona dobra za stanovanje). Moguća kuća moje ćerke bi bila udaljena 30-40 m dužnih od stuba antene. Da bih bio siguran u odustajanju od ovog placa,pokusao sam da Vam pošaljem i fotografiju navedene antene da bih Vam do kraja dokumentovao, prvobitno pitanj, medjutim nisam uspeo.
  Unapred vam se zahvaljujem na komentaru fotografije antene i želim svako dobro.

  Srdačan pozdrav,
  Milan Popov

 3. Bio bih vam zahvalan ako bi mi pomogli savetom, na koji nacin da vam posaljem fotografiju antene, kako bih imao potpuno jasnu Vasu sliku/stav o kuci tj. parceli
  za koju je zainteresovana moja cerka.
  S postovanjem Milan Popov

 4. Dragi kolega Kemale moja prepiska sa Vama je pomogla da moja kci odluci negativno tj. odustane od placa koji smo analizirali.Svima nam je laknulo i odmah su se poja vile nove opcije koje su realno mnogo bolje. Prenosim Vam zahvalnost i mnogo pozdrava od cele nase porodice kao i najlepse zelje i puno uspeha u zivotu i radu!

 5. zivim u zgradi na 5-tom katu, a zgrada ima 7 katova. Na krovu zgrade ima baznu stanicu. Kakva je opasnost zracenja?Hvala vam,

  • Gosdpodine Igore, uz predpostavku da je visina antenskog stuba na
   krovu vaše zgrade 10-15 metara, vaš stan se nalazi izvan zone
   nedozvoljenog nivoa zračenja. Međutim, zbog blizine okolnih zgrada,
   usled refleksije, postoji mogućnost da neke prostorije vašeg stana
   budu izložene konstantnom kumulativnom RF zračenje. Ovakvo zračenje
   iako malog nivoa gustine snage, dugim izlaganjem može imati posledice po zdravlje. Postojanje i nivo ovog zračenja može se utvrditi samo mjerenjem na Vašoj lokaciji od strane stručne i ovlašćene organizacije. Posjetite link: http://www.megon.net/

   S poštovanjem,
   Kemal Dervić

   • Poštovani,bio bih Vam puno zahvalan ako bi mi pomogli savjetom.
    Imam ponudu postavljanja na svom svom placu bazne stanice, tj. stuba visine 42 metra.
    Plac se nalazi u gustoj sumi visine 20m i udaljenost od kuce je 150m.
    Interesuje me sa aspekta zdravlja Vaše stručno mišljenje.
    Ovim putem Vas molim ako mi možete putem e-maila poslati jedan kratak dopis o svemu tome.

    Unaprijed zahvalan i Srdačno Vas pozdravljam,
    Aleksandar

    • Poštovani Aleksandre, Mogu Vam reći da je jako nezahvalno davati neka mišljenja s obzirom da nemam više podataka o samoj lokaciji. U svakom slučaju treba da računate i na ONO KASNIJE. Naime, u startu bi šuma možda štitila i apsorbovala jeda dio zračenja bazne stanice. Ali šta ako se kasnije ta šuma počne eksploatisati …… Dalje, odstojanje vaše kuće je vrlo kritično jer bi se našli u ZONI NAJAČEG zračenja jer na toj daljini snop EM talasa od bazne stanice koji je u prostoru u obliku ”ŠUNKE” koja je širom stranom paralelna sa zemljom. Ne zaboravite da kada jednom potpišete ugovor sa operaterom Vi nećete više moći imati uvid kakve sve uređaje on postavlja na isti stub. Ono po pravilu, svaki put kada se pušta u pogon bilo kakav novi sistem treba da se odradi ELEBORAT O ZRAČENJE i POTREBNA MJERENJA.
     S poštovanjem,
     Kemal Dervić

     • Poštovani,kako Vas još mogu kontaktirati jer bih volio malo detaljnije
      da Vam predocim neke stvari i cujete još neke pojedinosti od mene,
      gdje bi mi opet značilo da čujem Vaše mišljenje.
      S poštovanjem,
      Aleksandar

 6. Javljam se iz susednog Priboja.Zivimo na 15.spratu solitera,MTS operater zeli da postavi antenu iznad nas.Komsije su odusevljene tom idejom zbog novcane nadoknade na racun zgrade.Ako se ‘NE IZBORE’ oni,am
  ntena ce biti postavljena na susedni soliter,iste visine,udaljen od naseg solitera 70 metara.Kako i kojim putem da krenemo u borbu protiv antene? Da li postoji mogucnost da je savremena oprema bezbednija?

  • Poštovani, imate veliki problem. Stvar je u tome što svi operateri imaju jak lobi i uvijek to riješe na svoj način. Interesantno, ljudi koji olako pristanu na materijalnu nadoknadu SIGURNO NE MISLE O MLADJOJ POPULACIJI.
   U oba slučaja i da je antenski sistem na vašoj zgradi ili toj od 70 metara udaljenosti svi su ugroženi u krugu 200-250 metara od antenskog sistema.
   Izraz ”SAVREMENA OPREMA” se često koristi od strane operatera. Oprema jeste savremena u smislu kvalitetnijeg telefonskog i Internet saobraćaja ali se zato koristi sve veći frekventni spektar i radi se o veoma velikim gustinama snage elektromagnetskog polja jer se koriste posebne vrste modulacija CDMA i sistem prenosa OFDM. Operateri koriste spektar 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2400 MHz a najnoviji sistemi LTE 4G koriste 800 Mhz i 2600 Mhz. Sada možete vidjeti kako je teško kontrolisati ovako veliki frekventni spektar.Posebno treba naglasiti da se kod ”SAVREMENE OPREME” ne može izvršiti kvalitetno mjerenje jačine elektromagnetskog polja jer bi se za svako mjerenje morao dobiti odgovarajući ALGORITAM PRENOSA od svakog operatera posebno i za svaki frekventni opseg posebno, tako da se većinom sve svodi na formalna mjerenja.
   U ovom trenutku mogu Vam dati samo neke smjernice:
   -U tom djelu gdje stanujete morate djelovati kolektivno jer ste svi izloženi RF zračenju, a posledice se većinom pojavljuju tek poslije 4-5 godina zbog kumulativnog i konstantnog izlaganja RF zračenju.
   -Bilo gdje da se antenski sistem postavi, operater mora izraditi ELABORAT O NIVOU ZRAČENJA NA OKOLINU. Taj elabrat treba da umnožite i svakom stanaru dostavite. Posebno treba obratiti pažnju da je elaborat ovjeren i da ima SPISAK INSTRUMENATA SA KOJIMA JE VRŠENO MJERENJE SA SERIJSKIM BROJEVIMA UREĐAJA. Takođe, važno je da je čitak i tačan spisak INŽENJERA koji su vršili mjerenja, jer u slučaju pokretanja sudskog postupka prvo se vrši vještačenje da li su mjerenja izvedena tačno. Ako vještačenje pokaže drugačije mjerne rezultate direktno se tuži firma i GRUPA INŽENJERA koja je izdala atest. Na Zapadu, pogotovo u Njemačkoj i Švedskoj ovo se pokazao kao dobar obrazac za trženje nadoknada za narušeno zdravlje ljudi u zoni antenskog snopa.
   -Elaborat važi samo za jedno stanje (visina stuba, vrsta i broj antena). Znači, obavezno napraviti kvalitetne fotografije antenskog stuba i opreme sa datumom. Ukoliko operater napravi bilo kakvu izmjenu na stubu mora se raditi novi eleborat.
   -Kad smo već kod ”SAVREMENE OPREME” neka taj operater uloži malo više u mrežu i taj kvart riješi sa optičkim kablovima.
   Ne treba biti protiv savremenih tehnologija sve dok one ne predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi.

   Nastupajte kolektivno, i mislite na vašu djecu i unuke!

   S poštovanjem,
   Kemal Dervić

 7. Postovani,nudi mi se kuca u najam blizu koje se nalazi bazna stanica jacine 50w.Visina kuce 10m,bazne stanice oko20m,rastojanje oko30 m. Na baznoj stanici imaju u gornjem precniku neke sprave poput dugih zvucnika odasiljaca .Poredzani su tako da u delu prema ovoj kuci i tom naselju hvali oko tri odasiljaca.Da li to znaci da MZ ne ide prema kuci vec prema drugom delu grada ?Da li je sigurno sigurno ziveti na ovom mesto.Hvala unapred.Poz iz Luxemburga.

  • Poštovana Selma, to što je montirano na antenskom stubu su anetene i one se obično postavljaju ako su 4 komada pod uglom 90 stepeni. Ako se tri antenska elementa onda se postavljaju pod uglom od 120 stepeni. Na ovaj način je postignuto da se ravnomjerno pokrije servisno područje. To što neki od elemenata nije tačno okrenut prema Vašoj kući ne znači da nijeste u EM polju. Takođe, antenski elementi su obično oboreni prema zemlji nekih 6 stepeni. Ovo Vam sve navodim jer predpostavljam da se ipak nalazite u jakom EM polju što za stalni boravak u tom području ne bih preporučio. Naravno, najbolje bi bilo izvršiti mjerenja ali bih Vas to sigurno skupo koštalo. Vidim u Hrvatskoj, gazda koji izdaje ili prodaje kuću u blizini bazne stanice, obavezno dostavlja atest o nivou EM zračenja za taj objekat.

   S poštovanjem,

   Kemal Dervić

 8. Rade Marinković

  Poštovani,
  nalazim se na 4. spratu i iznad našeg ravnog krova se nalaze dva operatera MTS i VIP.Antene se nalaze na dva ćoška zgrade,a na jednom je tanjir.
  Ljudi koji postavljaju antetne su mi rekli da je veće zračenje za okolne zgrade nego za nas koji tu živimo.
  Moje pitanje glasi:Koliko smo moja porodica i ja izloženi zračenju jer živimo ispod samih antena.Armirana je ploča iznad nas.
  Hvala unapred.

  • Poštovani gospodine Marinkoviću,

   Nezahvalno je komentarisati ovaj slučaj bez mjernih podataka ali moje mišljenje je da sigurno nijeste zaštićeni armiranom pločom od RF zračenja. I pored toga što su snopovi usmjereni od krova prema drugim objektima, u ”repu” krive zračenja postoje mali kraci koji i te kako zrače RF energiju. Inače kriva u zračenje izgleda otprilike kao bejzbol palica.Takođe, ne treba zaboraviti da ste Vi i Vaša porodica izloženi KUMULATIVNOM zračenju veoma širokog RF spektra: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2400 MHz i 2600 MHz. Vi imate pravo da od operatera koji je postavio antenski sistem tražite da izvrši direktna mjerenja u Vašem stanu i da Vam dostavi originalni list mjernog protokola. Ako se konstatuje minimalno povećanje RF zračenja kada se sistemi uključe potrebno je da izvršite izolaciju od RF zračenja i da ponovite mjerenja.Za izollaciju od RF zračenja postoje posebni materijali koji se postavljaju na zidove i plafone (mrežice i specijalna farba).
   S poštovanjem
   Kemal Dervić

 9. Poštovani,
  molim Vas da mi odgovorite jer sam u velikoj dilemi. Naime, prebačena sam na radno mjesto koje se nalazi 70 metara od stuba bazne stanice.Stub je veoma visok i ima 4 bijela panela. Objekat u kome bih trebala provoditi 8 sati dnevno je jednim dijelom izgrađen od betona, ali je krov od lima, kao i jedna strana(ona prema stubu).Ja se nalazim na 2. Spratu. Inace, to je zona gdje nema visokih objekata, tako da me nista ne štiti.Tu sam nekih 5 dana, i ne znam da li otici, je li moj strah opravdan, pa Vas molim za misljenje. Hvala

  • Poštovana G-ce Jasmina,
   Jako je nezahvalno komentarisati ovaj Vaš slučaj bez nekih mjernih podataka. Ne znam da li se radi o poslovnom prostoru ili prostoriji za stanovanje ali u svakom slučaju vlasnik objekta IMA PRAVO da preko nadležne Agencije za telekomunikacije traži kopiju mjernog protokola koji je mobilni operater morao pribaviti prilikom tehničkog prijema. Na osnovu mnogih primjera iz mog dugogodišnjeg istraživanja, posebno ako se kao primjer uzmu podaci iz Naila studija koje je ovaj grad u Njemačkoj samostalno radio 5 godina, smatram da se nalazite u kompleksnom elektromagnetnom polju (800, 900, 1800, 2100, 2400 i 2600 Mhz) te da ste punih 8 sati izloženi kumulativnom zračenju koje može imati posledice po zdravlje koje počinju da se manifestuju tek poslije 4-5 godina.

   S poštovanjem,
   Kemal Dervić

 10. Poštovani,

  Zahvaljujem se na odgovoru. Radi se o poslovnom objektu. Najgore od svega je to što ljudi u okolini generalno nisu upoznati sa ovim problemom. Oni nažalost uopšte nisu svjesni o štetnosti blizine antene, a uglavnom su rastrojeni i žale se na glavobolju. Nadam se da se neću još dugo zadržati na ovoj lokaciji.
  Lp

 11. odlična prezentacija!

 12. Dobro vece, nadam se da jos traje diskusija na ovu veoma ozbiljnu temu. Zivimo u naselju, na krovovima zgrada ima dosta antena – za mobilnu telefoniju. Da li bi vredelo da napravim manji orgonski top i da ga postavim na terasu. Da li bi smo ja i moji komsije bili zasticeni od elektrozracenja. Da li je to neko ispitivao. Ja sam vec napravila jednu kolicinu manjih orgonita, tako da mi je ta materija poznata.Hvala unapred na odgovoru. Maria Ivkovic

  • Marija, preko jednog mog kolege koji takođe radi sa orgonitima, imao sam prilike da se upoznam sa njihovim osnovnim svojstvima. Iz onoga što mi je poznato orgonitski topovi ne mogu škoditi samo ne znam koliko će poboljšati stanje.Mislim da je bolje imati nekoliko kraćih orgonitskih topova radi pokrivanja niže visinske zone do nekih 100 met. Kolko mi je poznato, niko do sada nije vršio mjerenja. U svakom slučaju preporučujem da stupite sa mojim kolegom Vukašinom-Vulom iz ”Radar”-a. Njegov logo imate na mom sajtu.Vule se aktivno bavi ovom problematikom jer smo skoro za njega radili jednu seriju ZAPPER oscilatora za orgonite. Slobodno se pozovite na mene.
   S poštovanjem,
   Kemal Dervić

 13. Postovani,
  Zamolio bih vas za informaciju, kolika je minimalna zakonska obaveza da stub antene bude udaljen od narednog objekta. Zivim u Šapcu u stambenoj gradi koja ima 8 spratova i potkrovlje. Antena se nalazi na zgradi koja je u bloku sa mojom zgradom i ima sprat manje tako da je antena u visini mog stana udaljena svega 10-ak metara od prozora gde mi je decija soba, pa me interesuje kako su mogli tu da postave antenu i koko da se zastitimo?

  Pozdrav vama i unapred hvala za odgovor.

  • Poštovani Gospodine Vesiću, ni kod nas ni u zemljama u okruženju ne postoji precizno definisano kritično rastojanje bazne stanice od objekata za stanovanje. Većina zemalja je svojim propisima definisala da bazna stanica
   mobilne telefonije ne može biti postavljena na manjem rastojanju od 150 metara (odnosi se na radius zračenja) od bolnica, škola, obdaništa, staračkih domova. U Vašem slučaju, teško je dati neko adekvatno mišljenje jer
   bi trebalo predhodno izvršiti mjerenja. Iz dosadašnjeg iskustva, mogu Vam reći da se dječija soba nalazi u KRITIČNOJ ZONI ZBOG KONSTANTNOG-KUMULATIVNOG ZRAČENJA. Iako se ne nalazite u zoni snopa sa najjačim zračenjem,
   postoji zračenje BOČNIH LATICA GLAVNOG SNOPA BAZNE STANICE kojem ste jako izloženi. Agencija za telekomunikacije je dužna da izvrši mjerenja i da na osnovu njih izda nalog za uklanjanje bazne stanice. Ustvari, po pravilu,
   taj operater koji je postavio tu baznu stanicu, nije mogao dobiti upotrebnu dozvolu bez ELABORATA O UTICAJU TE BAZNE STANICE NA OKOLINU. Rezultati su morali biti transparentni i dostupni svim stanarima okolnih zgrada.
   Predlažem da se udružite sa što više stanara i da se obratite Agenciji za telekomunikacije koja mora riješiti Vaš problem jer su zato plaćeni i Agencija postoji da bi zaštitila građane od kojih dobijaju svoje plate.
   S poštovanjem,
   Kemal Dervić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Vremenska prognoza

Quote of the Day

more Quotes

Funny Quote of the Day

more Quotes

Featured Posts