Predpojačavač za dinamički mikrofon

Mikrofonski predpojačavač za dinamički mikrofon koji se odlikuje veoma malim šumom i dobrom frekventnom karakteristikom. Zbog ovih osobina, predpojačavač se uz upotrebu osloskopa može koristiti za snimanje frekventnih karakteristika kod dinamičkih mikrofona.

Uređaj je prost za izgradnju samo treba voditi računa da se ugrade kvalitetni ulazni komdenzatori (tantal ili MKM) i da svi otpornici budu metalfilm. Pojačanje ovog dvostepenog tranzistotskog pojačavača iznosi oko 200 puta. Maksimalni izlazni napon je 10Vpp pri ulaznom signalu od 50mVpp-

MIKROFONSKI_PREDPOJACAVAC_SCHEMATIC-slum

MIC_PREAMPLIFIER

Električnu šemu pojačavača za dinamički mikrofon  (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane ploče i raspored elemenata (pdf format) možete skinuti ovdje:

Comments are closed.

Featured Posts