RF tehnika

Yagi antena za 2.4GHz PCB antena za...

Continue Reading
0 Specifična upijena količina

Specifična upijena količina

Odgovor na pitanje da li mobilni telefon zrači je  potvrdan, jer  je sama suština  njegovog funkcionisanja...

Continue Reading
20 RF zračenje baznih stanica

RF zračenje baznih stanica

Prva tačka sistema sa kojom se mobilni telefon susreće i preko koje ulazi u sistem mobilne telefonije je bazna...

Continue Reading
0 Karakteristike EM polja

Karakteristike EM polja

Kod razmatranja prostiranja i zračenja elektromagnetskih talasa potrebno je poznavati njihove osnovne električne...

Continue Reading
0 Standardi za EM zračenje

Standardi za EM zračenje

U uslovima ekspanzije savremenih telekomunikacionih sistema baziranih na bežičnom prenosu, neophodno je...

Continue Reading
0 RF-MT Zračenje

RF-MT Zračenje

Nagli razvoj bežičnih telekomunikacionih sistema i liberalizacija telekomunikacionog tržišta doveli su do...

Continue Reading

Vremenska prognoza

Quote of the Day

more Quotes

Funny Quote of the Day

more Quotes

Featured Posts