Digitalna lemna stanica

U okviru ovog projekta obrađena digitalna lemna stanica sa popularnim mikrokontrolerom ATMEGA 8. Projekat je objavljen na linku, ali smo uradili određene izmjene kako bi ovaj koristan uređaj bio dostupan za gradnju širem krugu elektroničara. Redizajnirali smo PCB za prednju ploču tako da se mogu koristiti displeji sa zajedničkom anodom koji se lako mogu naći na tržištu. Iz tog razloga na štampanoj ploči za displej postoji malo više kratkospojnika ali je zato izbjegnuta dupla štampa.Takođe, na štampanoj ploči sa mikrokontrolerom izvršene su određene izmjene kako bi se dobio bolji prostor za hladnjak FET-a. Ovaj digitalni kontroler lemilice podržava sve lemilice sa sa termoparom  tip ”K”. Kontroler sadrži mali broj komponenti koje se lako mogu naći na našem tržištu. Posebno treba obratiti pažnju na raspored kontakata na samoj ručki. Grijač ima otpor cca 10-12 Ohm dok termopar senzor ima otpor cca 2 Ohm. To važi za ručke koje se mogu nabaviti kod nas. SOLOMON, GORDAK, QUICK. Trimerom P1 potrebno je izvršiti podešavanje lemilice, kako bi prikaz na displeju bio što realniji. Za svaki tip ručke se vrši posebno podešavanje.

KESATNET_PLJEVLJA_10

DIGITAL_LEMILICA_PREDNJA_PLOCA

Poslije izrade ove digitalne lemne, testirali smo po 48 sati ručke tipa SOLOMON i GORDAK i dobili odlične rezultate vezano za pogonsku sigurnost i održavanje zadate temperature.
Prilikom izrade ove digitalne lemne stanice, posebnu pažnju treba obratiti na izradu samog napajanja. Poželjno je da se napon od 5VDC dobija iz odvojenog namotaja na samom mrežnom transformatoru.
Takođe treba obratiti pažnju da naizmjenični napon na sekundaru za napajanje grijača ne pređe vrijednost od 20VAC kako poslije ispravljanja i filtriranja ne bi prešao vrijednost od 24VDC što bi skratilo rok samom grijaču. Ukoliko se koristi neki postojeći transformator sa sekundarnim namotajem od 24VAC, može se ”presresti” napon na zadnjem sloju namotaja tako da se napravi izvod za 20VAC. Mjesto ”presretanja” može se odrediti tako što se na početni kraj sekundara prilkjuči jedan kraj AC voltmetra a na drugi kraj se postavi iglica sa kojom se blago probije lak izolacija.

Podešavanje lemilice:
Podešavanje se vrši pri samom uključenju lemilice, dok na displeju stoji oznaka “OFF”. Ukoliko želimo da podesimo “stand-by” vrijeme u minutima, potrebno je držati taster “MODE 2”, oko 3 sekunde, a potom sa tasterima “T+” i “T-” podesiti željeno vrijeme. Za podešavanje vremena gašenja lemilice posle “stand-by” moda, potrebno je držati taster “MODE 1”, takođe oko 3 sekunde, i sa istim tasterima kao u prethodnom slučaju podesiti vrijeme.
NAPOMENA: Ukupno vrijeme gašenja lemilice= “stand-by” vrijeme + “after stand-by” vrijeme. Temperatura “stand-by” moda se vrši slično kao u prethodna 2 slučaja, samo sa tasterom “MODE 3”. Lemilica se startuje tasterom na “T-“. Kada lemilica radi, moguće je memorisati 3 radne temperature preko tastova MODE1, MODE2, MODE3. Ukoliko želimo memorisati neku temperaturu, prvo se sačeka da lemilica dostigne željenu temperaturu, a potom zadržimo jedan od tri tastera oko 3 sekunde.

FUSE BITS:
LOW = 0x24
HIGH = 0xF9

Kalkulator

Električnu šemu lemne stanice (pdf format) možete skinuti ovdje:
Raspored elemenata lemne stanice (pdf format) možete skinuti ovdje:
Električnu šemu napajanja lemne stanice (pdf format) možete skinuti ovdje:
Nacrt štampane pločice lemne stanice (pdf format) možete skinuti ovdje:
Program za lemnu stanicu možete skinuti ovdje:

SAR 07

3 Responses to Digitalna lemna stanica

 1. Izradio sam lemnu stanicu prema vasoj semi uz dodatne prepravke na stampanoj ploci, zanima me da li moze da se preradi kontrola temperature da bude preko potenciometra umesto preko tastera??
  Odlican projekat, samo tako nastavite

 2. Zdravo
  Izradio bih ovu lemnu stanicu ali me interesuje da li se može koristiti lemilica hakko 907
  Pozdrav !!

  • Može Zorane, samo pazite na pravilan raspored kontakata na lemilici da ne zamjenite
   senzor i grijač.Posebno posvetite pažnju trafou da ima deklarisanu snagu.

   Puno uspjeha u radu,
   KesatNet

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Vremenska prognoza

Quote of the Day

more Quotes

Funny Quote of the Day

more Quotes

Featured Posts